Janne Heltne er jurist ved gjengangergruppen i Hordaland politidistrikt og er regelmessig i tinghuset for å varetektsfengsle menn som har begått grove innbrudd. Gjengangergruppen operer med en A— og en B-liste.

50 forhold

På A-listen står aktive innbruddstyver. Felles for dem er at de er menn, mellom 18 og 50 år, som sliter med rus og står for en rekke grove tyverier. Som oftest gjør de dette for å finansiere et narkotikamisbruk. B-listen inneholder de nest mest aktive vinningskriminelle.

— Personene på A-listen har gjerne 50 kriminelle forhold på seg. Noen går ut av listen, andre kommer til, sier Heltne.

- Hvordan arbeider dere for å ha kontroll på disse personene?

— Hver morgen skaffer vi oss oversikt over siste døgns hendelser. Vi ser hvilke innbrudd som er begått og hva som er meldt stjålet. Vi sjekker så dette opp mot personene som er på A-listen og er ute, sier Heltne.

Tre biler på en dag

30. november i fjor ble en mann fanget opp av overvåkingskameraet da han stjal registeringsskiltene på en bil. Politiet kjente ham igjen og ransaket leiligheten hans. Der fant de fire våpen, tre luftpistoler og en ødelagt pistol. Mannen var en av gjengangerne og ble tatt.

1. mars i år ble en annen på A-listen stanset i en bil som var meldt stjålet.

— Da vi kontrollerte ham, fant vi gjenstander fra en annen bil som også var stjålet. Det var blant annet bilstereo og høyttalere. Dermed kunne vi knytte ham til dette tyveriet. Det viste seg at han hadde stjålet tre biler på et døgn, sier Heltne.

Nettopp fremgangsmåten til gjengangerne, eller modus, som politiet foretrekker å kalle det, er viktig i etterforskningen.

— Noen konsentrerer seg om biltyveri, andre foretrekker å stjele elektroniske gjenstander, for eksempel lesebrett og smarttelefoner. De kan be om å få låne toalettet i en butikk og ta seg inn på lageret. Der stjeler de varer. Dette fortsetter de med, forteller hun.

På kjøret

Bosted til gjengangerne er også sentralt for politiet.

— Flere av dem begår innbrudd i nabolaget der de bor. Mange har gjerne en metode der de knuser en rute eller skrur av lister på dør eller vindu, forteller Heltne.

Hun synes arbeidet er interessant og mener politiet faktisk hjelper de kriminelle ved å stanse dem.

— Vi tar mange før de virkelig havner på kjøret. De får mat og tilbud om helseoppfølging i fengsel, sier Heltne.

- Ressurssterke

Fredrik Verling er advokat i Bergen og forsvarer flere gjengangere.

— Det er viktig at de får avgjort sakene sine raskt, slik at de kan komme seg videre, mener Verling.

Han mener at flere av gjengangerne klarer seg godt i perioder.

— Mange av dem er langt mer ressurssterke enn andre vinningskriminelle. Dessverre er det som oftest et rusproblem som er årsaken til at de faller utpå etter endt soning.

Hvordan bør gjengangerne håndteres? Si din mening i kommentarfeltet!

TYVGODS: Da mannen ikke stanset for en trafikkontroll, la politiet seg på hjul. Bilen ble stanset, og det ble funnet stjålne gjenstander som stammet fra et grovt tyveri fra en annen bil dagen før.
POLITIET