— Vi ønsker å bidra til at unge, som opplever eller har opplevd kreft i nær familie eller vennekrets, skal få anledning til å treffe andre i samme situasjon, sier Eva Ørmen Vinjevoll (22) og Madeleine Huseby Ellefsen (20).

De to studentene har begge mistet en forelder i kreftsykdom. Sammen med syv andre ungdommer står de i spissen for nystiftede InK (indirekte rammet av kreft) i regi av Kreftforeningen, ungdomsgruppen i foreningen og ExtraStiftelsen.

Følte seg innesperret

Tilsvarende InK-prosjekt er nettopp startet også i Tromsø og Oslo.

— På vår første samling var fremmøtet heller labert, kanskje ikke unaturlig siden tilbudet er helt nytt. Men vi håper det vil ta seg opp etter hvert, sier Eva Ørmen Vinjevoll, som mistet sin mor for snart to og et halvt år siden.

— Hun ble bare 54 år gammel. Jeg husker jeg følte meg alene og innesperret, og hadde ikke lyst til å treffe folk. Jeg var redd for at de ikke ville forstå.

Med sin egen forhistorie friskt i minne vil hun nå hjelpe andre i samme situasjon.

— Målet vårt er å gi et tilbud til unge som indirekte er rammet av denne folkesykdommen, sier hun.

Likeverdige ledere

InK i Bergen består av ni unge gruppeledere, fordelt på fire studenter og fem elever fra videregående skole.

— Vi er unge og har alle opplevd å miste noen nære i kreftsykdom. Det er denne erfaringen vi ønsker å dele med andre og ta imot dem på deres egne premisser, sier Madeleine Huseby Ellefsen.

20-åringens far døde av kreft 41 år gammel da hun selv bare var ni år. Av den grunn begynte hun senere å jobbe som frivillig i Kreftforeningen og deltok i diverse samtalegrupper.

— Jeg vet at det betyr mye å ha andre å prate med i slike sårbare situasjoner. Derfor ønsker jeg, og de andre i gruppen, å få til en møteplass hvor vi gjennom aktiviteter og sammenkomster kan gjøre livet litt lettere for dem som er berørt. Kanskje en tur på Fløyen, en filmkveld eller tacokveld, sier hun.

Studenter en målgruppe

InKs målgruppe er unge i 15–25-årsalderen.

— Alle er velkomne til å ta kontakt, for eksempel studenter her i byen som er fra andre steder i landet og ikke har familie rundt seg. De har kanskje et ekstra behov for noen å prate med som også opplever kreft i familien eller i vennekretsen sin, sier Eva Ørmen Vinjevoll, som selv er fra Fosnavåg på Sunnmøre. Madeleine kommer fra Sandefjord.

— Hva er deres hovedbudskap til unge som er i en slik situasjon?

— Det lar seg gjøre å komme seg videre i livet. Gjennom sosialt samvær ønsker vi å gjøre hverdagen litt lettere for dem som enten er tett på en sykdomssituasjon, eller som har mistet noen de var glade i, sier de to jentene.

Spesialrådgiver Randi Værholm i Kreftforeningen er ansvarlig for de tre InK-prosjektene.

— Vi har i flere år hatt Treffpunkt som møteplass for barn opp til 16 år, men vi vet at behovet også er til stede for litt eldre ungdommer. Derfor valgte vi å starte InK. Etter jul er det planen å starte samme tilbudet flere steder i landet.

Interesserte kan kontakte Værholm på telefon 90136147 for mer info.