— Dette er et unikt pilotprosjekt der vi har prøvd å legge inn så mange stedsnavn i fjellet som mulig. Jeg tror dette kartet vil gjøre fjellturene både mer morsomme og lærerike, sier forlagsredaktør Jo Gjerstad i Bodoni Forlag. De står bak det helt nye kartet, sammen med Bergen Turlag og Sparebanken Vest.

Erfaren vandrer

Det var han og banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vest som fikk ideen. Gjerstad har vandret i Byfjellene i 54 av sine 57 leveår og kjenner hver stein opp til Kvitebjørnen. På turene mellom Sandviken og Eidsvåg treffer han av og til Queseth. Begge vet av erfaring at det nettopp er i fjellet friske, nye ideer unnfanges.

I helgen ble det nye kartet over Byfjellene overrakt til ordfører Gunnar Bakke ved Brushytten.

Byens kartspesialist Sverre Mo har tegnet kartet, mens kjentmann Dag Sletten har vært navnespesialist. Kartet inneholder mange navn, og på hver eneste lille fjelltopp er høyden over havet angitt.

Her er også navn på alle hyttene i byens fjell. Varegghytten, Uren Luren Himmelturen, Fjellhytten, Djervhytten og Viggohytten er noen av de kjente. Et eget alfabetisk register over alle stedsnavn, fjelltopper og hytter er trykket på to av kartets ti sider.

— Nye opplevelser

Kartbladene inneholder utallige turveier, traktorveier, lysløyper, merkede og umerkede stier. Mange vil saumfare kartet og se om turveiene og stiene de selv kjenner så godt, er med. Å kjenne fjellet bedre enn kartspesialistene, er alltid morsomt. Noen vil savne stien ned fra Ulriken til Bjørndalen og stien fra Svartediket, som begge er en del av 7-fjellsmarsjen.

— Vi håper at byens egne innbyggere og nye studenter skaffer seg kartet og kommer seg ut på nye opplevelser i fjellet, sier Einar Grieg, daglig leder i Bergen Turlag.