Opplysningene er hentet fra sjøfartsinspektøren i Bergens rapport om ulykken, og Bergens Tidende illustrasjon bygger på dette.

Kartet viser at «Rocknes» ikke manøvrerte for å holde seg i hvit sone. Den hvite sonen ligger mellom de to stiplete linjene som går ut fra Hilleren lykt. Det er en anbefalt seilingsled, men det er ikke påbudt å følge den.

Plottingen av kursen til «Rocknes» viser at skipet gikk fra hvit til rød sone knapt ett minutt før det gikk på den for kapteinen og losen ukjente grunnen 60 meter fra Revskolten fyr. Da holdt skipet en fart på cirka 11 knop. Det er funnet fire kontaktpunkter på bunnen der grunnstøtingen fant sted, trolig klokken 16.28.32. Sjøfartsinspektøren skriver i rapporten at «Rocknes» kantret mindre enn 4 minutter etter grunnstøtingen. Årsaken til at det skjedde så raskt var, ifølge Sjøfartsdirektoratet, dårlig stabilitet og feillasting.