Det er på lørdager og sene ettermiddager parken trer tydeligst frem. Da har bilene forlatt parkeringsplassene og parken kommer mer til sin rett.

— Vi tar vare på arven og skaper samtidig noe nytt, sier Bjart Nygaard, direktør i G. C. Rieber Eiendomsselskap. Det er dette selskapet som har reist det ene næringsbygget etter det andre i viken.

Historisk preg

En propell som roterer sakte i akterenden av et skip, er noe av det første mange legger merke til. Her henger og en skipsklokke fra skipet «Oslo». Begge to er symboler på skipsbyggingen som preget Solheimsviken i flere tiår.

— Hele tiden har vi det historiske i tankene og prøver å ta vare på fortiden sier Nygaard.

Solheimsviken i den sørøstligste bukten i Puddefjorden ble utover på 1800-tallet mer og mer tatt i bruk som industriområde. Nå har moderne kontorbygg overtatt.

Bak den nevnte propellen strekker en allé seg mot sjøen. Trærne skal i fremtiden klippes firkantet for å få linjene bedre frem.

Maritimt miljø

Opprinnelig var tanken at det skulle gå en vannrenne fra propellen og ned til sjøen. Nå er det kun rennende vann ved propellen og på området nederst mot sjøen. Et lite fossefall avslutter det hele.

Deler av et skrog står på slippen. Enda et synlig minne om skipsbyggingen.

Seilbåter og motorbåter skaper maritimt miljø i gjestehavnen. Her er også en trebrygge å vandre på. I en tro kopi av en kran er det innredet kafé. Her ligger også en glasshytte. Og herfra kan man se baksiden av Bergen sentrum, Nygårdsparken og Marineholmen.

— Vi har mange planer for området, men den åpne plassen vil bli beholdt. Vi skal få på plass en stor skulptur, «Himmelfart», av Arne Mæland. Skulpturen vil være ti meter lang og fire meter høy. På en kjempesokkel vil også den prege området, opplyser Bjart Nygaard.

Nilsen Arne
Nilsen Arne