KJELL ØSTERBØ

Det var eldste gutten i Rieber-familen, Fritz og tidligere meklersjef i Pareto, Even Matre Ellingsen som i fjor tok initiativ til det nye selskapet. Sistnevnte er partner og daglig leder i det nye selskapet.

— Det har ikke vært for mye samarbeid blant de større investorene i denne regionen. Tradisjonelt har de med mest kapital vært redere som har rettet blikket utover, mens de hjemme har hatt nok med seg selv. Jeg tror nyere investorer på Vestlandet nå er mer åpen for å samarbeide enn tidligere, sier Fritz Rieber.

Selv har han lagt hele den såkalte omløpsporteføljen av aksjer i Atlantis Vest inn i investeringsselskapet Borea. Denne porteføljen har en verdi på rundt 160 millioner kroner. Atlantis Vest er samtidig det største eierselskapet i Rieber & Søn, et selskap som gjennomførte et generasjonsskifte i fjor der Fritz - sammen med sine søsken Ulf og Marianne - overtok nesten 80 prosent av aksjene.

Fikk Trond Mohn med

Fritz fikk sin gode venn Trond Mohn til å gå inn med 50 millioner kroner, mens Helge Møgster og Morten Ulstein er inne med noe mindre beløp.

Oppå egenkapitalen på 250 millioner kroner vil selskapet ha mulighet til å låne opp et nesten like stor beløp.

— Mesteparten av plasseringene vil være i børsnoterte aksjer og selskapsgjeld. Men vi vurderer hele tiden også nye spennende prosjekter som måtte dukke opp, sier Fritz Rieber.

Borea ble etablert i fjor. Og i likhet med andre som plasserer pengene på børsen ble fjoråret et meget bra år for nykomlingen.

Seks ansatte

For at samarbeidet mellom de pengesterke eierne skal fungere mest mulig knirkefritt, var det viktig å finne en uavhengig daglig leder, opplyser Fritz Rieber.

Even Matre Ellingsen har fem personer som jobber sammen med seg i det nye selskapet som er lokalisert i Hansas gamle administrasjonsbygning på Kalfaret. Her sitter også Fritz Rieber som daglig leder av Atlantis Vest.

Fritz Rieber ville gjerne ha med seg folk med solid industriell bakgrunn da han skulle etablere det nye finansmiljøet i Bergen. Han utelukker derimot ikke at man med tiden også vil invitere andre sparere med i Borea.

DE RIKE HAR SAMLET SEG: Fritz Rieber har fått med seg Trond Mohn, Helge Møgster og Morten Ulstein i et felles investeringsselskap på Vestlandet. Borea AS har under oppstarten en egenkapital på en kvart milliard kroner.