IRINA LEE

En nabo har regnet ut at antall kaniner kan sprette opp i 3000 innen fem år dersom ingen tar affære. Det tallet tror jordbrukssjefen kan stemme.

— Disse dyrene parer seg jo i en eksplosiv fart, så når de først er blitt så mange, går det sabla fort, sier jordbrukssjef i Bremanger kommune, Einar Leira, til Bergens Tidende.

Stakk av

Det var Firdaposten som i går fortalte den oppsiktsvekkende historien om kjæledyrene, som har formert seg i turbotempo.

For et par år siden var det bare fem-seks hvite, storøyde tamkaniner som bodde i bur. Kaninvrimmelen startet for alvor etter at noen av dyrene stakk av. Bestanden vokste raskt. For et halvt år siden anslo eieren selv at det var snakk om et tjuetall dyr. I dag er det over 100 ville tamkaniner i Otteren.

Fortvilte naboer forteller at den store kaninfamilien spiser alt de kommer over: roser, stauder, gulrøtter, kål og bærbusker. I tillegg er flere kaniner blitt påkjørt.

Skal skytes

Tidlig i sommer tok naboene kontakt med lensmannen og jordbrukssjefen. På bakgrunn av disse henvendelsene, ble Statens dyrehelsetilsyn og Dyrevernsnemnda koblet inn i saken. Forrige uke ble det vedtatt at bestanden skal reduseres drastisk.

— Vi har vedtatt at eieren kun skal sitte igjen med fem kaniner, og de skal kastreres eller steriliseres, opplyser Magni Mjånes Myklebust, leder i Dyrevernsnemnda i Selje, Vågsøy og Bremanger.

— Hvordan skal bestandens reduseres?

— Dyrene må skytes. Det er det mest humane. Vi har i hvert fall ikke diskutert noe annet alternativ, sier Mjånes Myklebust.

Hun legger til at Dyrevernsnemnda er villig til å bistå i avlivingen, selv om det i utgangspunktet er eieren sitt ansvar. Ifølge dyrevernloven er det nemlig eieren som er ansvarlig for at kjæledyrene har det bra, og at formeringen er under kontroll.

Nye eiere?

— Paringen er ute av kontroll i dette tilfellet. Og selv om kaninene lever herrens glade dager nå, vil de ikke få det bra når høsten og vinteren setter inn, understreker Mjånes Myklebust.

— Hva med omplassering?

— Dersom eierne finner noen som vil ha alle disse kaninene, er det selvsagt en mulig løsning, sier Mjånes Myklebust.

Jordbrukssjefen i Bremanger har derimot liten tro på å finne nye eiere til de frittgående kaninene.

— Det er vanskelig å gjøre noe annet enn å avlive disse dyrene. Det finnes jo ikke avsetning for så mange kaniner, sier Leira.

PRODUKTIVE: Kaninene i Otteren har vært produktive. Fem-seks kjæledyr er blitt opphavet til en bestand på 100 dyr. Nå skal familien reduseres kraftig. FOTO: ANNBJØRG HAUGE NYGÅRD, FIRDAPOSTEN