Staten har de siste årene satset hardt på å få ned antall spilleavhengige i Norge. 1. juli 2007 ble det innført forbud mot spilleautomater her til lands.

En studie utført av SINTEF på oppdrag av Lotteritilsynet viser at halvparten av dem som spilte ofte på automat, sluttet å spille da automatene forsvant.

— Jeg kan bekrefte at for en gruppe av spilleavhengige fungerte det at automatene ble fjernet. Vi merket også en nedgang i antall henvisninger til Bergensklinikkene i en periode som følge av forbudet, sier psykologspesialist Eli Torild Hellandsjø Bu, som til daglig jobber med rus- og avhengighetsproblematikk ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

— Men nedgangen syntes å være en dvaletilstand. Henvisningene økte etterhvert, forteller hun.

Høy gjeld

Nye grupper spilleavhengige har dukket opp.

— Disse spiller hovedsakelig på nett, og med atskillig høyere innsats. Poker, Casino og Black Jack er blant spillene som er mest populære. Mange opparbeider seg svært høy gjeld, forteller Hellandsjø Bu.

- Hvem er de nye spilleavhengige?

— Det er snakk om ressurssterke pasienter, typisk unge menn med høyere utdannelse som er i full jobb, og gjerne familieforsørgere. Spesielt bemerkelsesverdig er det at 25 prosent av de spilleavhengige i denne gruppen har gjennomført selvmordsforsøkforsøk. Et ekstremt høyt tall, påpeker psykologen.

Hun understreker at det her er snakk om pasienter som har søkt behandling ved Bergensklinikkene.

Angst og depresjoner

Psykologen mener en sannsynlig forklaring på den høye suicidalraten kan være at dette er personer med høye krav både til seg selv og fra andre.

— Jo mer ressurssterk, dess større fallhøyde.

— Halvparten av pasientene i denne gruppen sliter med angst og depresjoner i tillegg til spilleavhengigheten, tilføyer hun.

Tallene henter hun fra en studie utført ved Bergensklinikkene med støtte fra Norges forskningsråd. Sammen med psykologspesialist og forskningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Arvid Skutle, har Hellandsjø Bu sammenlignet effektene av ulike behandlingsmetoder ovenfor spilleavhengige som søker hjelp.

Studiet publiseres først til høsten, men konklusjonen er klar: Til tross for en reduksjon i avhengigheten hos dem som pleide å spille på automater, har ikke den totale andelen behandlingssøkende spilleavhengige gått ned.

— Det er absolutt positivt at automatene ble fjernet, og problemet har blitt mindre for noen brukere. Men andre igjen har gått over til nye spill, og i tillegg har disse nye gruppene vokst frem.

Sliter du eller noen du kjenner med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen for spilleavhengige her.