— Anne Gine Hestetun er en av de nærmeste naboene til veien som ble vedtatt i 1999. Vi ble forskrekket da vi fant ut at hun ikke har erklært seg inhabil i saken. Tvert imot, hun har jobbet aktivt for å få veien bort fra nabolaget sitt, sier Tom Haugen.

Mektig motstander

Han representerer fire sameier på Apeltun som støtter vedtaket fra 1999. De vil få større trafikkbelastning dersom veien legges etter en ny trase.

Hvor skal avlastningsveien mellom Lagunen og Apeltun gå? Bystyret vedtok nedretrasé i 1999. I 2005 ble byrådet pålagt å utrede alternativer, mye takket være innsatsen til nyvalgt leder for komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun.

Bystyrets aller mektigste byutviklingspolitiker har private interesser av at bystyrets vedtak omgjøres. Blant annet viser støymålinger fra Kilde Akustikk at hennes bolig vil slippe unna plagsom støy fra veien dersom bystyret i en ny runde velger øvre trasé.

Foreslo selv ny utredning

Haugen og hans meningsfeller har dermed fått seg en formidabel motstander med uovertrufne politiske virkemidler.

  • I 2004 engasjerte Hestetun seg i et innbyggerinitiativ, for å få saken om Apeltunveien opp på ny, og stilte spørsmål om saken i bystyret.
  • Samme år møtte hun som beboer opp på et lokalt folkemøte og kom med sterk kritikk av byråd Lisbeth Iversen.
  • I 2005 og 2006 har hun stilt spørsmål om saken i politiske organer.
  • Hun var forslagsstiller da komiteen hun leder ba byrådet utrede nye alternativer.
  • Hun har i mediene lovet at saken skal komme opp for bystyret.
  • Hun har hatt møte med byråd Lisbeth Iversen og Høyres Johan Horn om saken.
  • Hun har og hatt samtale med byråden om det samme.
  • Hun har stilt flere spørsmål til byrådens politiske sekretær om saken.
  • Hun har vært på befaring og møte i området i regi av Rådal Nærmiljøforening sammen med Høyre-politikere.
  • Hun har diskutert saken med partifeller for å få støtte til ny utredning.

Får ros av veimotstandere

Motstanderne av den vedtatte veitraseen i Rådal Nærmiljøforening, takker Hestetun for hjelpen.

— Hun har vært viktig for å få saken utredet på nytt. Særlig var hun viktig i komiteen, sier leder Harald Simonsen som ikke er i tvil om at Hestetun ønsker den øvre traseen.

Tom Haugen mener nettopp dette illustrerer hvorfor Hestetun burde holdt seg unna.

— Vi kjemper en ujevn kamp på Apeltun. Med den oppmerksomhet det har vært på habilitetsspørsmål, er vi overrasket over at hun har satt seg selv i en slik posisjon.

I det politiske miljøet er det ingen som åpent kritiserer Hestetun, men fra flere hold har det vært stilt spørsmål ved den politiske klokskapen i engasjementet. Byråd Lisbeth Iversen ville ikke ha engasjert seg i en sak der hun kunne oppfattes å ha private interesser.

— Som byråd ville jeg valgt å la saker fra mitt nærområde bli håndtert av annen byråd, men det er mitt valg, sier hun.

BT er kjent med at medlemmer i komité for miljø og byutvikling har latt være å behandle reguleringssaker i sitt eget nærmiljø. Det gjorde blant andre daværende nestleder i komité for miljø og byutvikling, Monica Mæland, da reguleringsplanen for Fjellsiden Sør ble behandlet i komiteen.

Amundsen, Paul S.