Sammen med forskere i USA, Australia og Kina kan forskere i Bergen ha kommet et stort steg videre på veien til å løse MS-gåten. De har funnet et nytt protein, Peli 1, som ser ut til å ha stor betydning for å utvikle MS.

— Hvis vi kan klare å finne en måte å blokkere dette proteinet på, så tror vi at i kan hindre at sykdommen utvikler seg, sier Øivind Torkildsen ved KG Jebsen senter for MS-forskning og Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Øker eksplosivt

Forskningen er blitt lagt merke til internasjonalt. I slutten av april ble studien publisert i Nature Medicine, som er verdens høyest rangerte tidsskrift innen eksperimentell medisin.

— Det er veldig inspirerende å kunne bidra på noe som vi synes er så viktig, sier senioringeniør Christine Stansberg. Hun er med i Dr Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri ved senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

MS har økt eksplosivt de siste 30–40 årene, spesielt i Norge og resten av Norden. Forskerne vet i dag at en kombinasjon av både gener og miljø spiller inn når noen blir rammet av sykdommen.

Vet ikke hvorfor

— Fortsatt vet vi ikke hvordan denne sykdommen oppstår. Med disse funnene kan vi være en del nærmere å forstå det, sier Torkildsen.

I dag er rundt 10.000 nordmenn rammet av MS. Hvert år får rundt 40 nye personer sykdommen her i Hordaland. Men mye har skjedd med behandlingen de siste årene. Noen kan leve et helt liv med sykdommen uten at den begrenser dem i veldig stor grad.

— Det er noe helt annet å få MS i dag enn for 5–10 år siden, sier Torkildsen.

I dag vet forskerne blant annet at mangel på D-vitamin og røyking er blant risikofaktorene for å utvikle MS.

Fortsatt en gåte

— Men sykdommen er fortsatt en gåte?

— Ja, men en gåte i mindre grad enn den var før. Vi står midt oppe i en stille revolusjon i behandling og forståelse av denne sykdommen. Men vi har ikke funnet noen kur mot den, sier Torkildsen.

Forskningsgruppen har vært ledet av professor Shao-Cong Sun, ved MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas.

Forskerne i Bergen har bidratt med å undersøke hvordan Peli1 oppfører seg i hjernevev fra MS-pasienter. Kolleger i de andre landene har gjort flere forsøk med mus. Blant annet har de sett de sett at mus som mangler proteinet Peli 1 ikke var i stand til å utvikle en MS-lignende sykdom.

Gir bare litt hjelp

Behandling i dag er bare delvis effektiv. Det er derfor behov for å utvikle nye medisiner og å øke forståelsen for hva som gjør at noen får MS.

— Medisinene vi har i dag kan bremse utviklingen av MS, slik at isolasjonsmaterialet rundt nervecellene ikke angripes i like stor grad. Vi ser at vi særlig klarer å bremse sykdommen hos dem som får en rask diagnose og kommer tidlig i gang med behandling, sier Torkildsen.

— Fortsatt trengs mer forskning og kartlegging før vi vet alt. Men vi er et godt steg nærmere, sier Stansberg og Torkildsen.