Du har kanskje ikke hørt om Stavanger-kvinnene Mari Sakkestad (24) og Kristina Kjetland Skarsgaard (25). I løpet av det siste døgnet, er imidlertid sjansene store for at du troligharhørt om masteroppgaven deres. I går publiserte de sin NHH-oppgave som avslutter deres fem år lange utdannelse. Konklusjonen var at den svært omdiskuterte formueskatten ikke skaper så store problemer for norske bedrifter som Høyre og Frp hevder.

EKSTERN LENKE:Se NRK-intervjuet med Erna Solberg

— Overveldende

Oppgaven tar for seg økonomien til 70.720 norske bedrifterog deres hovedeiere. Først ble den plukket opp av Dagsrevyen på NRK. Deretter gikk den landet rundt på diverste nettaviser. Og til slutt, på årets første partileder-debatt, la den grunnlaget for en rundt ti minutter debatt om formuesskatt der særlig Erna Solberg fikk kjørt seg om temaet.

- Hva synes dere om responsen på masteroppgaven? - Det har vært skikkelig overveldende, og folk er veldig engasjerte. Ofte leses en masteroppgave kun av sensorene. Det var aldri planen at den skulle få oppmerksomhet, men det har vært gøy. Vi har fått noen bedriftseiere på tråden som mener at det vi har funnet er feil, men stort sett er tilbakemeldingene gode, sier de til Aftenbladet.

- Hvordan fulgte dere partilederdebatten?

— Vi fulgte den faktisk live fra Arendal. Vi visste på forhånd at deler av debatten skulle handle om skatt, men hadde aldri trodd at vår masteroppgave skulle legge premissene for debatten på den måten. Det var interessant å se hva politikerne svarte. Erna Solberg sitt forsvar var en setning som egentlig er tatt ut av sammenhengen. Jeg synes politikerne er flinke til å vri sakene i sin retning, men de tar også ting ut av sammenheng slik at folk gjør feiltolkninger.

- Ble dere litt stressa for at dere hadde gjort noe feil, da dere så hvordan det som kan være landets neste statsminister ble grillet i flere minutter om denne saken?

— Vi var nervøse for å ha gjort noe feil, men professorene på NHH har gått grundig gjennom dette, og vi har fått mye veiledning underveis.

- Tilfeldig

- Hva synes dere om formuesskatten?

— Det er viktig å påpeke at vi ikke har en mening om dette. Det har vært meningen helt fra vi begynte på oppgaven i januar at vi kun skulle ha et økonomisk fokus, ikke politisk. Oppgaven harkun fått støtte fraNorsk senter for skatteforskningog er helt uavhengig. Vi er dessuten ikke medlemmer av partier og vil ikke si hva vi skal stemme på valget.

- Hvorfor valgte dere å skrive master om formuesskatt?

— Det var litt tilfeldig, men det har vært mye debatt i media om dette i lang tid og med få konkrete svar. Vi brukte sikkert en måned for å finne en problemstilling innen temaet formuesskatt.

- Hvilken karakter fikk dere på oppgaven?

— Vi fikk vite ijuliat vi fikk toppkarakterenA.

- Det var jo en fin start inn i yrkeslivet. Har dere fått jobber?

— Ja, vi starter begge opp i nye jobber. Vi begynner snart i Ernst & Young i Oslo (Kristina) og i ConocoPhillips på Tananger (Mari).