• De gjorde en elendig jobb. Kledningen var skjev og taksteinene måtte legges på nytt. Etter min mening fortjener de ikke fem flate øre for arbeidet de utførte.

Daglig leder Geir Tyssedal i NorLit AS bekrefter at Tomas Eigelis og hans ni litauiske arbeidskamerater ikke har fått lønn som avtalt for arbeidet de gjorde på nybygget til Eikelund og Vestlandet kurs— og kompetansesenter på Paradis.

Tyssedal hevder litauerne utga seg for å være kompetente håndverkere, men sier arbeidet de utførte var «graverende dårlig».

«Et sant mareritt»

— Kledningen var ikke på linje. Takstein måtte legges helt på nytt fordi de totalt feilberegnet avstanden mellom lekterne. De gjorde feil på feil med vindskier, bord og sutak. Bygningsmessig holdt det ikke mål i det hele tatt. Hele prosjektet utviklet seg til å bli et sant mareritt, hevder Tyssedal.

Det er Statsbygg Vest som er byggherre for Eikelund-prosjektet. Totalentreprenøren OBAS Vest AS ga deler av byggeoppdraget til NorLit AS, som altså engasjerte litauerne gjennom morselskapet Baltnor i Litauen.

Tyssedal sier de mottok reklamasjoner på arbeidet fra byggherren Statsbygg Vest og totalentreprenøren OBAS Vest. Det bekrefter daglig leder Rune Nilsen i OBAS Vest.

— Litauerne gjorde en skrekkelig dårlig jobb, sier Nilsen.

«Jobbet i lavt tempo»

NorLit-sjef Tyssedal sier at beregninger i ettertid har vist at det ville vært billigere å gi oppdraget til et byggmesterfirma i Bergen.

— De ti litauerne gjorde ikke bare slett håndverk, de jobbet også i et veldig lavt tempo, hevder Tyssedal.

Han sier NorLit ikke har fått oppgjør for «vesentlige deler» av oppdraget på Eikelund. Årsaken skal være den elendige kvaliteten og byggherrens reklamasjoner på arbeidet. OBAS Vest bekrefter at selskapet ikke har betalt NorLit for de 600 arbeidstimene litauerne brukte på å rette opp igjen arbeidet. De to selskapene var enige om at den dårlige utførelsen var reklamasjons-grunn.

Tyssedal begrunner de manglende lønnsutbetalingene slik:

— Vi bruker den samme argumentasjonen overfor de litauiske arbeiderne som oppdragsgiveren gjør overfor oss. Personlig ville jeg aldri betalt fem flate øre til håndverkere for så dårlig utført arbeid, sier Tyssedal som er på vei ut som daglig leder og styreleder i NorLit. Han ønsker ikke å uttale seg om årsaken til at han trekker seg fra samarbeidet med Baltnor-eier Øyvind Ellingsen.

Rekruttert nye

— Når dere er så misfornøyd med de litauiske arbeiderne, hvorfor har NorLit nylig engasjert en ny gruppe litauere til andre prosjekter i Bergen?

— Nå forsikrer vi oss om at de som kommer faktisk er i stand til å utføre skikkelig håndverksarbeid. De åtte som nå er rekruttert, er i stand til å gjøre en god jobb.

Tyssedal stiller seg uforstående til at de ti litauerne ikke skal ha mottatt noen lønn for jobben på Eikelund. Han hevder derimot at det i en tidlig fase av oppdraget i fjor høst ble overført penger til selskapet Baltnor i Kaunas i Litauen, og at det skal ha blitt «foretatt noen utbetalinger til ansatte der og at det er betalt skatter og avgifter i Litauen».

— Hvorfor kuttet dere i kostpengene til litauerne?

— Vi hadde problemer med fyll blant noen av dem. De knuste en bil, og noen møtte ikke på jobb til avtalt tid på grunn av rusmisbruk, svarer Tyssedal.