ROY HILMAR SVENDSEN

1. januar gikk politiet i gang med å dele ut prikker til trafikanter som ikke klarer å overholde trafikkreglene. Politioverbetjent Arvid Ask ved trafikkseksjonen på Bergen sentrum politistasjon har store forhåpninger til prikkbelastningen.

— Når bilistene har fått noen prikker på førerkortet, begynner de forhåpentligvis å endre atferd i trafikken, og med tiden kanskje holdningene sine også. De som ikke vil respektere trafikkreglene, får vi effektivt luket ut, sier Ask.

Åtte prikker = fotgjenger

Målet med prikkbelastningsordningen er færre drepte og skadde i trafikken. Prikkene deles ut i tillegg til bøter for følgende trafikkforbrytelser:

n Fartsovertredelser

n Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys

n Ulovlig forbikjøring

n Overtredelser av vikepliktsregler

— Stort sett får man to prikker per forbrytelse. Prikkene er gyldige i tre år. Etter åtte prikker, mister man førerkortet for seks måneder, forteller Ask.

Jo flere trafikkregler på én gang, jo flere prikker får du også. Dermed er det teoretisk mulig å miste lappen første gang du blir stoppet av politiet, selv om ingen av forbrytelsene i seg selv kvalifiserte for førerkortbeslag.

Må ta lappen på nytt

Mange prikker kan bli en dyr affære for de yngste trafikantene. Ferske sjåfører som mister sertifikatet i prøvetiden på to år, må regne med å ta førerprøven på nytt etter karantenetiden.

Naturlig nok er det ingen i Bergen som har mistet lappen på grunn av prikkbelastningen hittil, men de første prikkene er for lengst delt ut. Responsen fra publikum har ifølge Ask vært stort sett positiv.

— Unntaket er en del yrkessjåfører, som har uttrykt stor skepsis. Til dem er det bare å si: Så lenge dere holder dere til trafikkreglene, har dere ingenting å frykte, sier politioverbetjenten.

- Vil være forebyggende

Ask tror ikke skepsisen vil vedvare. Tvert imot håper han at publikum raskt vil se en effekt av prikkbelastningen lik den som kom etter at promillegrensen ble senket.

— Det var mange som mente det var dumt å sette promillegrensen ned til 0,2, men det har virket forebyggende. Folk som tidligere spekulerte i at de kunne ta seg en øl eller to, og likevel kjøre, tør ikke gjøre det lenger. Jeg håper vi kan oppnå noe tilsvarende ved prikkbelastningen, sier Ask.

PÅ HUGGET: Politioverbetjent Arvid Ask tror prikkbelastningssystemet på sikt vil være med på å gi trafikantene bedre holdninger i trafikken.

ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ