Noen flere synes det er greit å bli filmet i butikker, mens 72 prosent aksepterer overvåking i drosjer. På åpen gate aksepterer bare 56 prosent overvåking. Nederst på overvåkingssteder kommer — ikke overraskende - prøverom i butikker og garderober på treningssentre.

I en undersøkelse som Opinion har gjort for NSB svarer åtte av ti at de er positive til videoovervåking i buss, tog, trikk og t-bane. Det er med andre ord noen få som ikke ønsker overvåking.

— Hvorfor skal hensynet til mindretallet gå foran flertallets ønske?

— Stortinget ønsker ikke et gjennomovervåket samfunn - selv om hensiktene er de beste. Folk flest ønsker balanse mellom ulike hensyn. For egen del vil jeg si at et samfunn uten slark (noe vold og hærverk, red.anm.) vil være et utrivelig totalitært samfunn, sier direktør Georg Apenes i Datatilsynet til Bergens Tidende.