— Selvfølgelig? sa vår ikke-innfødte kollega muntert-ironisk.

— Selvfølgelig, sa vi som innfødt, uten et snev av ironi. - Selvfølgelig ligger Bergen på postkorttoppen!

Nå må det innrømmes at informasjonssjef Eivind Rossen i Posten Norge ikke vil gå fullt så langt. Blant annet fordi det er lettere å lage rankinglister for sport enn for kort. Han sier i første omgang bare at Bergen er helt i toppsjiktet, sammen med Honningsvåg, Nordkapp og Svalbard. Vestlandet er for øvrig godt representert i dette sjiktet med både Geiranger, Briksdalsbreen og Flåm.

Passert Nordkapp?

Rossen er glad for hvert kort, uansett avsendersted, og han tror postkort fortsatt står sterkt fordi det er personlig og viser omtanke. Men på journalisters (og bergenseres?) vis ville vi gjerne ha noen tall, fortrinnsvis i Bergens favør. Etter opplysninger fra den stemplingsansvarlige ved Bergen postterminal anslår Rossen at de der stempler rundt regnet 120.000 postkort i løpet av juli i år - og de aller fleste er innlevert i Bergen.

— Hvis vi regner at juni og august ligger litt lavere (si ikke det, turistene auler i Bergen da også. red. anm.), er anslaget 280.000-300.000 kort og sommerbrev i de tre sommermånedene.

Og da har vi passert endatil Nordkapp, ikke rettere vi kan skjønne fra de tallene vi fikk. Men vi føyer til at denne lesning av tall er vår, vi skal ikke utrope den som offisiell. Og Bergen har lengre sesong enn Nordkapp, rett skal være rett.

Bryggen og Fløyen

Hva slags motiver faller så våre gjester for? Det er nokså håpløst å svare på. Men Aune Forlag som dominerer turistkortmarkedet - og som fra mars/april i år til nå har solgt for over 1 million kroner i postkort til de bergenske detaljister - svarer i kortform: Bryggen og Fløyen. Det siste går vi ut fra betyr utsikt fra Fløien/kort med Fløibanen på.

Ikke få av disse kortene sendes fra det som offisielt heter Bergen Sandviken postkontor, Dreggen postkontor på bergensk. Men de ansatte har annet å gjøre enn å registrere hva slags motiver turistene velger. Litt annerledes er det med frimerker, og kundebehandler Brita Hals kan fortelle at de nye med seilskutene våre er mektig populære. I tillegg kommer frimerkesamlere som skal supplere eller ha hele utvalget Posten kan tilby.

ý og litt regn også

For bergenske øyne er de fleste kortene tradisjonelle gjengangere - men vi har jo sett motivene i denne gjennomfotograferte byen før.

Imidlertid dukker det iblant opp variasjoner, og vi merker oss at det heldigvis ikke er bare solskinn i kortstativene. I tillegg til Robin Strands festlige kort fra plaskregn på Bryggen er også BT-fotograf Helge Sundes bilde av en paraplyfylt Festplassen 17. mai kommet i kortform.

Og så har Nordnes og Sandviken fått sine spesialkort, noe vi regner med at bydelspatriotene setter pris på. For ikke å si synes er en selvfølgelighet ...