Det viser en kostnadsundersøkelse som er foretatt ved kommunale sykehjemmene i Bergen. Undersøkelsen er gjort på grunnlag av regnskapet for 2001 og baserer seg på sykehjemmenes offisielle plasstall.

Undersøkelsen tyder på at det tilsynelatende er de eldste eldreinstitusjonene som er billigst i drift. Ifølge undersøkelsen var det Øvsttunheimen som var billigst i drift i 2001. Der var kostnaden pr.. plass ca 343.000 kroner. Ladegården, Florida sykehjem og Mildeheimen var også svært billig i drift. Kostnadene pr. plass på disse sykehjemmene lå alle under 400.000 kroner.

Dyrest i drift var Slettemarken. Der kostet hver plass kostnaden pr plass mer enn 500.000 kroner i 2001.

— Mange av de billigste institusjonene er eldre institusjoner som i 2001 ennå ikke var bygd om til ensengsinstitusjoner. De nye institusjonen har også flere funksjoner enn de eldre institusjonen. Det kan også føre til at driften blir dyrere, forklarer byråd for helse og bydeler, Helene Nordeide Fløisand, til BT.

Hun mener at kostnadsvariasjonen kommer til å jevne seg ut når Bergen kommune har fullført handlingsplanen for eldreomsorg og sykehjemmene er bygd om til institusjoner med ensengsrom. Det er meningen at det årlig skal lages kostnadsundersøkelser. Men tallene for 2202 er ennå ikke klare.