• Granskingen i Redningsselskapet var en forhåndsbestemt menneskejakt, sier avtroppende generalsekretær Kjell Brevik.

Brevik ble hentet inn på konsulentbasis som generalsekretær da det blåste orkan rundt selskapet. Når han nå går fra borde, gir han en virkelighetsbeskrivelse av selskapets indre liv.

— Jeg glemmer aldri min første arbeidsdag. De ansatte sto trykket oppetter glassveggene i korridoren, og var preget av frykt og redsel, sier Brevik.

- Fløy ute etter makt

Da det var gått en viss tid, begynte Brevik å skjønne hvorfor.

— Det var åpenbart at en bestemt fløy var ute etter makt. Denne fløyen gjorde mye for å rydde bort dem som var kritisk til den sykmeldte generalsekretæren Monica Kristensen Solås, sier Kjell Brevik.

Da det eksterne granskingsutvalget ble oppnevnt, hadde han tillit til at Stein Husby og Cato Schiøtz hadde høy nok faglig integritet til å være objektive.

— Jeg skjønte fort at dette bar galt av sted. Av en eller annen grunn lyttet granskerne mest til den ene siden. Det virket som om de drev klappjakt på de samme ansatte som Monica Kristensen Solås mislikte.

Ikke innkalt

Den avtroppende generalsekretær-vikaren finner det påfallende at granskerne ikke prioriterte å snakke med verken ham eller president Magnus Stangeland før i midten av mai.

— Da var rapporten på vei til trykkeriet. Jeg føler at vi først etter å ha mast om det, nærmest ble tatt inn som et alibi.

Brevik reagerer spesielt på medfarten Magnus Stangeland får i rapporten, og at hans ettermæle i selskapet er svertet.

— Gjennom sine seks år som leder sørget han for at selskapet i dag har en kjernesunn økonomi og flere hundre millioner på bok. Han hadde fortjent bedre.

Tøffeste oppdraget

Selv beskriver Brevik året i Redningsselskapet som det tøffeste lederoppdraget han har tatt.

— Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Denne jobben er den mest stormfylte og krevende jeg har hatt.

Dagsatsen hans som innleid konsulent ble angrepet. Han gikk med på å redusere den, men uten at han av den grunn fikk arbeidsro.

— Fortsatt var en bestemt fløy ute etter å fjerne både styret og meg, sier han.

— Hvem var det?

— De var anført av Niels-Christian Bang, leder i landsrådet, Marie Kleppa, distriktsleder i Rogaland, og av sentralstyremedlem Gunnar Knutsen.

Nytt styre redningen

Kjell Brevik mener redningen ble at selskapet i januar fikk et nytt styre som startet med blanke og ubesudlede ark.

— De første månedene i år var gode. Så blusset personstriden opp igjen da denne fløyen prøvde å fjerne president Lars Hellandsjø etter bare fire måneder. Heldigvis lyktes de ikke, sier Brevik.

Nå føler han selskapet er på rett vei. Mandag overlater han kontoret på Høvik til sin etterfølger, tidligere kystdirektør Øyvind Stene.

— Jeg håper han får en roligere tilværelse enn jeg har hatt, sier Brevik.

Erichsen, Jarl Fr.