Det mener stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF). Hun mener det er kommet så mange alarmerende opplysninger den siste tiden at barne— og likestillingsministeren må gripe inn.

Dåvøy var selv barne- og familieminister fra 2001–2005, og stiller spørsmål ved driften i Bufetat region vest.

– Jeg hørte Geir Kjell Andersland si at de må redusere aktiviteten, fordi de ikke får mer penger fra direktoratet. Det gjør meg veldig bekymret, sier Dåvøy.

Hun minner om at barnevernsloven er helt klar:

– Den sier at barn som trenger det, skal ha hjelp. Og de skal ha den hjelpen som er best for dem. Noe annet vil være et brudd på loven, sier Dåvøy.

Hun sier det alltid vil være vanskelig å holde seg strengt til budsjettrammer i barnevernet.

– Vi vet aldri helt hvor mange barn som vil trenge hjelp, sier Dåvøy.

Hennes inntrykk er at det nå står verre til på Vestlandet enn i resten av landet.

– Jeg har vært veldig bekymret lenge, og på meg virker det som om det skjer mer her enn andre steder nå, sier Dåvøy.

Hun er også sterkt kritisk til kuttene ved Styve Gard og Garnes Ungdomssenter, når kapasiteten ellers er sprengt.

– Jeg vet ikke hva som er problemet i Bufetat region vest: Om det er et kompetanseproblem, et ledelsesproblem eller at de ikke har arbeidet godt med barnevernsreformen. Dette må Huitfeldt finne ut av. Og hun må si klart ifra at barnevernsloven ikke skal brytes, sier Dåvøy.