MARIT HOLM marit.holm@bt.no

Skattekravet stammer fra konkursene i selskapene Sportshuset og Trøkkeriet AS, som sto for driften av Fotballpuben og nattklubben Christian. Den sivile saken som skal opp for Bergen byrett i mai, blir dermed siste runde i en av Bergens mest omtalte konkurssaker.

— Det skal bli godt å få saken ut av verden. I årevis har vi prøvd å få en dialog med likningsmyndighetene, men de er ikke interessert i å snakke med oss. Da er rettssak eneste utvei, sier Paal Davanger til Bergens Tidende.

Ifølge Davangers advokat, Per Magne Kristiansen stammer skattekravet fra kemnerrapporten, som også utløste straffesaken mot Davanger og kompanjongen Frank Binner:

— Kontrolløren som gikk gjennom regnskapene for 1993, 1994 og 1995 var ikke fornøyd med bilagene. Dermed ble alt lagt inn som inntekt på eierne. Men da Økokrim saumfarte regnskapet for 1994, fant de ut at det ikke var gått mer penger ut fra kontoene, enn inn på dem. Dermed frafalt skattemyndighetene kravet for 1994. Vi mener at situasjonen er den samme for de to andre årene, og har også fått uavhengige revisorer til å bevitne dette, sier Per Magne Kristiansen.

Dramatisk pågripelse Paal Davanger og Frank Binner ble pågrepet av politiet under dramatiske omstendigheter da skjenkevirksomhetene endte med økonomisk ruin i 1995. De ble tiltalt for omfattende økonomisk utroskap, men flere av anklagene ble trukket tilbake underveis.

I 1998 ble de dømt på ett eneste av de 31 punktene som tiltalen opprinnelig lød på. Straffen ble på 45 dagers fengsel.

Dommen ble opphevet I tillegg ble restauranteierne funnet skyldige i overtredelse av regnskapslovgivningen, aksjeloven og likningsloven.Påtalemyndigheten anket saken på grunn av det de oppfattet som feil lovforståelse fra byretten. I 1999 ble så å si alle frifinnende punkter i byrettsdommen opphevet av Gulating lagmannsrett. Samtidig ble resten av saken henlagt av prosessøkonomiske grunner.

Advokat Rolf Bech-Sørensen, som representerer Staten ved Hordaland fylkesskattekontor, ønsker ikke å kommentere saken.