— Mens vi som tomteeiere må forholde oss til en rekke krav om varsling hvis vi skal foreta oss noe, kan kommunen med et pennestrøk knuse boligdrømmen uten engang å varsle oss, sier Arne Hamarsland.

Den 74 år gamle friidrettsveteranen har vunnet mange seirer på idrettsbanen. Nå har han tatt kampen opp mot kommunen. I dag skal komité for miljø og byutvikling avgjøre om tomten som datteren Gry fikk i 21-årspresang i 1991, likevel kan bygges på.

Oppdaget tilfeldig

Frem til i fjor var tomten uregulert byggegrunn, og den ble i sin tid utskilt som boligtomt. Men under rullering av kommuneplanens arealdel i fjor, ble tomten regulert til såkalt LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv). Det skjedde uten at Gry Hamarsland ble varslet.

Ved rulleringer av arealplaner er det nemlig grunneierne selv som har ansvar for å undersøke konsekvensene for sin eiendom. Det betyr at tusenvis av bergensere kan være uvitende om endringer som angår deres eiendommer.

Datteren fikk tomten i presang fra sine besteforeldre til 21-årsdagen. Tanken var at hun en gang skulle bygge hus der. Men Gry Hamarsland har etablert seg på Østlandet, og fant i fjor ut at hun ville selge tomten.

— Da oppdaget vi at den ikke kunne bygges på lenger. Det er helt urimelig. Tomten er klargjort til bygging og kan ikke brukes som LNF-område, forteller hun.

- Rystet

Gry Hamarsland synes det er utrolig at kommunen kan gjøre slike drastiske endringer uten å varsle.

— Det har ikke slått meg en gang at noe sånt kunne skje. Jeg var rystet da jeg hørte det, sier hun.

I Bergen er det faren som må representere henne i kampen mot byråkrater og politikere

— Jeg ønsker bare å oppfylle ønsket til mine foreldre da de ga tomten til Gry. Jeg ber politikerne om å bruke sunn fornuft, sier Hamarsland.

Tomten er delvis opparbeidet, og ligger tett på et større boligfelt. Problemet er at den ligger sør for veien i området, mens de andre boligene er på nordsiden. Den nye LNF-grensen er lagt langs veien.

— Vi kan ikke gjøre unntak fordi tomten tidligere var byggeområde. En ny plan overskrider den som var før, sier kommunaldirektør for byggesak og bydeler, Petter Wiberg.

Han medgir at det trolig vil dukke opp flere saker der tomteeiere ikke er klar over at kommunen har regulert eiendommen deres.

Trenger ikke varsle

Kommunens planetat sier at det ble satt inn kunngjøringer i avisene og på kommunens nettsider.

— Vi er ikke pliktig å varsle alle berørte skriftlig. Det ville vært en så å si umulig oppgave. Kun de som kom med merknader i høringsprosessen ble tilskrevet, dersom det ble gjort endringer, sier plansjef Mette Svanes.

Høringsperioden varte i rundt fem måneder. Flere hundre grunneiere sendte merknad, men trolig er langt flere berørt.

— Vi gjorde en jobb med å gå igjennom grensesettingen mellom LNF og byggesone, og har i stor grad satt denne grensen til eksisterende bebyggelse. Det kan ha berørt for eksempel denne tomten, sier Svanes.

At kommunen satte inn kunngjøring i avisene i Bergen, hjalp ikke Gry Hamarsland.

— Jeg bor i Lier. Hvordan kan de forvente at jeg skal følge med i Bergens Tidende? De sier at det er min plikt som tomteeier å følge med. Men vanlige folk har ikke ressurser til å sette seg inn i regelverket, sier hun.

Synspunkter? Skriv et innlegg under.

Høvik, Tor