– Mamma sover, jeg greier ikke å vekke henne. Hun har sovet kjempelenge, skal fireåringen ha sagt ifølge flere personer som kontaktet politiet.

Politiet fikk meldingen fredag ved 19-tiden. Ved vannet, som er hyppig brukt av turgåere, fant de to livløse kvinner. Like i nærheten befant også den fire år gamle jenten seg.

Begge kvinnene ble gjenopplivet og innbrakt til Bergen sentrum politistasjon sammen med jenten.

Færre bekymringsmeldinger

– Dessverre opplever politiet med jevne mellomrom at folk med hel eller delvis omsorg for små barn har inntatt sterke rusmidler, og at deres evne til å ta vare på barnet dermed er kraftig redusert, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen ved Hordaland politidistrikt.

– I 2008 skrev jeg mange bekymringsmeldinger til barnevernet i slike saker. Så langt i år har jeg skrevet langt færre slike meldinger, sier politiadvokaten.

Årsaken er at politiet har etterforsket betydelig færre narkotikasaker hittil i år enn i samme periode i fjor. I motsetning til vinningsforbrytelser, som for det meste blir anmeldt, må politiet avdekke narkotikakriminalitet og opprette saker selv. Gjør de ikke det, blir det færre saker å etterforske.

Naboer redde

– Dette er en svært uheldig konsekvens av at politiet har mindre ressurser til å etterforske slike saker. Det fører til at flere barn kan lide under alvorlig omsorgssvikt, uten at det offentlige hjelpeapparatet får kunnskap om dette, sier han.

Ifølge Christoffersen er det ikke sjelden at naboer og andre er redde for å blande seg inn av frykt for represalier.

– Ofte får barnevernet først vite om disse barna når politiet avdekker at foreldrene er involvert i narkotikarelatert kriminalitet, sier han.

Barnevernvakten har ikke tall på hvor mange bekymringsmeldinger som er knyttet til foreldres bruk av sterke rusmidler.

Men Kari Alvær, konsulent ved barnevernsvakten, følger likevel politiadvokatens resonnement.

– Dersom politiet er mindre aktive overfor rusmiljøene er det en logisk konsekvens at færre slike saker kommer til oss. I mange tilfeller er det politiet som gir oss melding i slike tilfeller, bekrefter Alvær.

– Ekstra farlig situasjon

Moren, som er i 30-årene, er ikke bare siktet for narkotikakriminalitet. Hun er også siktet for å ha hensatt en person hun har omsorg for i hjelpeløs tilstand. Christoffersen kjenner ikke til at paragrafen er brukt i lignende saker tidligere.

– I dette tilfellet var det spesielt alvorlig, siden barnet ble etterlatt like ved et vann. Det gjorde situasjonen ekstra farlig. Derfor har vi siktet henne etter denne paragrafen, sier Christoffersen.

Politiet tror hun har brukt GHB, dels på grunn av symptomer da hun våknet, dels på grunn av beslag gjort på kvinnen og i boligen hennes. GHB ligger ifølge politiet på andre plass målt i antall overdoser. Årsaken kan være at stoffet ofte brukes av unge og uerfarne brukere.

Kvinnen ble avhørt lørdag og nekter ifølge Christoffersen straffskyld. Kvinnen, som skal være domfelt tidligere for narkotikakriminalitet, har omsorgen for barnet, ifølge politiet.

Meldingen om denne moren ved Tveitevannet var den fjerde bekymringsmeldingen denne helgen.

Videre oppfølging av barnet er overlatt til barnevernet.

Kari Alvær ved Barnevernvakten sier at fireåringen er ivaretatt på en god måte.

– Vi har funnet en god løsning for henne, sier Alvær.