Datteren var til slutt så redd for sin mor at sov med kniv under puten for å kunne beskytte seg.

Strid om barnefordeling

Midhordland tingrett har nå dømt kvinnen til betinget fengsel i 120 dager for sine handlinger. Bakgrunnen for den tragiske familiekonflikten er strid om barnefordeling etter et bittert samlivsbrudd.

Forholdet mellom partene ble dramatisk forverret da kvinnens datter valgte å flytte til faren og hennes nye samboer etter å ha blitt banket opp av sin egen mor.

Midhordland tingrett betegner både volden mot kvinnens egen datter og truslene mot eksmannens nye familie for alvorlig, men peker i formildende retning på at kvinnen har fått store psykiske problemer etter samlivsbruddet. Derfor mener retten at en betinget fengselsstraff på 120 dager er tilstrekkelig. I tillegg må hun betale en bot på 6000 kroner.