Roy Hilmar Svendsen

Blant utstyret som er hentet ut, er kartmaskinene på «Rocknes». Datamaskinene ble lagt i vannbad umiddelbart etter at de ble hentet ut, for å unngå rust.

Arbeidet med å hente ut de viktige instrumentene startet mandag og fortsatte i går.

Håpet er at dataanalysene kan gi svar på hva som gikk galt i Vatlestraumen i minuttene før steinlasteren gikk på grunn og kantret.