Med det nye bompengesystemet som er planlagt fra nyttår vil det ikke være mulig å komme seg uregistrert inn til Bergen sentrum.

— Det høres ikke akseptabelt ut, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Ove Skåra, til BT.

Ifølge Skåra er det et grunnleggende prinsipp i Personopplysningsloven at man skal kunne ferdes uten å bli registrert. Ut ifra det Datatilsynet har sett av planene for Autopass-systemet i Bergen, vil ordningen bryte med dagens lover og regler.

— Vi kan gi pålegg om at systemet må endres, men vi håper Vegdirektoratet finner en annen løsning før det kommer så langt, sier Skåra.

Alle blir fotografert

Søndag skrev BT om det nye bompengesystemet som er planlagt i Bergen. Etter planen skal alle biler som kjører gjennom bompengeringen bli fotografert. Målet er å fjerne betalingsstasjonene for å få bedre trafikkflyt.

Dersom man er registrert abonnent med en elektronisk brikke i frontruten blir bildet automatisk slettet. Har man ikke brikke, brukes bildet til å finne adresse og sende regning til bileieren.

Geir Kjønningsen er prosjektleder i Vegdirektoratet og er ansvarlig for det helautomatiske systemet som skal innføres både i Bergen og Tønsberg fra nyttår. Han mener det er lagt opp til en tilfredsstillende løsning

— Vi planlegger en ordning der fotograferte bilister kan oppsøke utvalgte bensinstasjoner. Her oppgir de tidspunkt for passering samt registreringsnummer. Når de betaler avgiften på 15 kroner blir bilde og opplysningene slettet. Disse planene er godkjent av Datatilsynet, seier Kjønningsen.

Skåra i Datatilsynet avviser at de har godkjent en slik ordning og hevder betaling i etterkant vil bryte med personopplysningsloven.

— Det er en grei betalingsløsning, men ikke et anonymt alternativ. Bilene blir jo registrert med bilde, tidspunkt og registreringsnummer. Dette må Vegdirektoratet jobbe videre med, sier han.

Kan bli gratis

— Hvordan skal dere få fakturert tyske bobiler eller besøkende som bare kjører er innom for en dag?

— I utgangspunktet skal alle betale. Dersom det viser seg at det koster oss mer å kreve inn betaling enn hva vi vil tjene på det, er det mulig at vi dropper å sende regning, svarer administrerende direktør i Bro og Tunnelselskapet AS, Tore Skulstad. Dette selskapet skal ha ansvaret for driften av det elektroniske bompengesystemet.

14 mister jobben

Med ny elektronisk innkreving av bompenger i Bergen er det ikke lenger bruk for de ansatte ved bompengestasjonene. Bro og Tunnelselskapet AS er 51 prosent offentlig eid, men har så langt ikke funnet annet arbeid til dem.

— Vi har lenge visst om at bomsystemet ville bli helautomatisert. Derfor har vi tatt inn Securitas-vektere etter hvert som ansatte har sluttet. Vi har kontakte andre bedrifter for å undersøke om de har arbeid for våre faste ansatte, men vi har ikke lyktes så langt, forteller Skulstad.