I forkant av årsmøtet i lokallaget fikk BA tilgang til enkeltnavn som hadde meldt seg inn i partiet. Totalt var det snakk om 84 personer som sto på listen.

— Vi mener det er et klart brudd på regelverket. Dette er sensitive personopplysninger, sier Peter Hagebø Pareliussen, som har varslet Datatilsynet om saken.

Pareliussen, som sier at han agerer på vegne av mange SV-medlemmer, ber også tilsynet granske om gamle medlemmer er blitt fjernet fra medlemsdatabasen på ulovlig vis i forkant av møtet.

I forkant av årsmøtet i januar var det mange nye medlemmer som ble med i partiet. De som sto bak verveaksjonen ønsket å støtte bystyremedlem Amir Payan, som hadde falt i unåde hos den lokale partiledelsen etter flere kontroversielle utspill.

Da BA fikk tak i listen med de nye medlemmene ringte de opp til mange av dem. Ifølge avisen viste det seg at en rekke av personene som var innmeldt verken snakket norsk eller engelsk.

Pareliussen sier at han har mistanke om hvem som lekket informasjonen til pressen.

— Jeg har ikke lyst til å si noe om hvem jeg mistenker, men har varslet Datatilsynet om at de kan kontakte meg om de ønsker mer informasjon, sier SV-medlemmet.

Han har tidligere varslet partiledelsen sentralt om saken, men så langt har den ikke vært behandlet formelt i sentralstyret. Sentralstyret har overlatt saken til partisekretæren som igjen mener at saken må løses lokalt.

Det er ikke Pareliussen enig i. Han mener tvert imot at saken ikke kan behandles av SV i Bergen fordi alle er på en eller annen måte involvert i saken.