— At så mange spiller så mye er en stor utfordring. Bekymringen vår er at dette går ut over tiden de skulle brukt til lekser. I tillegg kan det føre til at mange isolerer seg sosialt, sier forskningssjef Arvid Skutle i Bergensklinikkene.

I en undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Bergen kommer det frem at 30 prosent av guttene i 10. klasse bruker tre eller flere timer på dataspilling hver dag. For guttene i 8. klasse er tallet 25 prosent.

- Lag tidsbegrensninger

Skutle mener foreldrene nå må ta ansvar.

— De må lage klare kjøreregler og innføre tidsbegrensninger på dataspillingen. I tillegg kan det være lurt å få dataen ut fra gutterommet og inn i fellesrommene. Da har man mye mer kontroll. Når man også bruker en god del tid på TV-titting kan det fort føre til at barna blir inaktive, sier Skutle.

I undersøkelsen sier 10 prosent av guttene selv at spillingen går ut over skolearbeidet.

— Samtidig må vi ikke glemme at det også kan være enkelte positive sider ved dataspilling. En del spill er mer pedagogisk lagt opp, der en får prøve seg i intellektuelle øvelser. I tillegg må du forholde deg til ulike utfordringer i spillet og må hele tiden lese dynamikken, sier Skutle.

— Dataspilling et fristed

Også rådgiver i Medietilsynet, Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen, sier overdreven spilling kan ha negative konsekvenser.

  • Det er klart det tar tid fra noe annet. Det kan være skole, fritidsinteresser og tid med familien, sier hun.

Medietilsynet gjennomførte nylig en undersøkelse om spillvanene til barn mellom 9 og 16 år. Der svarte 39 prosent at de brukt mye tid på dataspilling.

  • Dataspillingen er et fristed for mange ungdommer. Både på skolen og på fritidsaktiviteter er det hele tiden et press om at de skal presetere. Da kan det være godt å ha et sted du er helt fri. Jeg tror ikke det er fornuftig å nekte dem å spille, men det handler om måtehold, sier Brudalen-Adriansen.

Hun er også enig i at foreldrene må komme mye tidligere på banen.

— Når barna har spilt i 5-10 år er det mange foreldre som plutselig får det for seg at barna spiller for mye. Da vil barna oppleve det som problematisk at foreldrene går inn på deres eget territorium, og det blir vanskeligere å sette grenser, sier hun.

Få er spillavhengige

NOVA-forsker Leila Torgersen mener det likevel er liten grunn til å være bekymret for barn som bruker mye tid på spilling.

— Barn som spiller mye er ikke påfallende mindre sosiale enn andre barn. De er med på litt færre fritidsaktiviteter, men heller ikke her er det store forskjeller. En undersøkelse vi gjennomførte viste at i underkant av en prosent av ungdommene kan karakteriseres som avhengige av dataspilling, sier Torgersen.

Helsebyråd Christine B. Meyer (H) er glad for at omfanget av dataspilling nå er kartlagt.

— Bekymringen min er at man sitter langt utover kvelden og natten for å spille. Det kan fort føre til at en blir trøtt og ukonsentrert på skolen. Det er liten tvil om at foreldrene her spiller en nøkkelrolle, sier helsebyråden.

Mener du unges dataspilling er problematisk? Si din mening.