Det siste halve året har legene på samtlige sykehus i Helse Vest slitt må å få talegjenkjenningsprogrammet Max Manus til å lære som det skal.

I dag kom forklaringen: Noen har slått av funksjonen som skal lære dialekten til den enkelte lege. Dermed forsto ikke maskinen at Fanebust er Fanebust og ikke fallende bryst, for eksempel.

Heller ikke har systemet vært særlig åpen for nye ord, for funksjonen for å sende nye ord videre til ordbokansvarlig har vært innstilt på laveste verdi.

Når målet likevel

— Veldig beklagelig når vi vi ber folk bruke et system og de gjør sitt beste, sier fagdirektør Alf Henrik Andreassen i Helse Bergen.

Feilen oppsto i november 2013 og ikke ble oppdaget før nå i juni.

Nå feilene nå er oppdaget er de også løst. Funksjonene er rett og slett slått på igjen.

Max Manus skal gjøre to viktige jobber for Helse Bergen. For det første skal talegjenkjenningsprogrammet få fart på epikriseskrivingen. Helseforetaket har nemlig satt som mål at det blir skrevet epikrise for samtlige pasienter innen syv dager etter utskriving. Epikrise er en rapport basert på pasientens journal.

For det andre skal Max Manus spare penger. Innføring av taleteknologi skal fjerne 25 stillinger ved dokumentasjonssenteret. Det tilsvarer ti millioner kroner årlig.

På tross av problemene går det riktig vei mot begge mål, påpeker Andreassen.

- Preget av barnesykdommer

— Det er nok et bevis på at medarbeiderne på dette sykehuset oppviser en veldig lojalitet og dugnadsånd, sier foretakstillitsvalgt Jana Midelfart Hoff.

Hun har siste halve året fått mange tilbakemeldinger på at folk slet med å få taleteknoloigen til å virke.

— Fortsatt er systemet preget av barnesykdommer og dette føyer seg inn i rekken. Programmet sliter med nynorsk og ordboken er for trang, sier hun og legger til:

— Resultatet ser vi ute på poliklinikkene. Legene bruker lenger tid på skrivejobben, noe som går utover pasientbehandlingen og ikke minst gjennomstrømmingen.

Hun minner om at Helse Midt-Norge satt av ekstra tid da det ble innført talegjenkjenning. Helse Bergen innførte systemet, uten å redusere tallet på konsultasjoner eller pasienter på posten i innkjøringsperioden.

Morsomme navn

Problemene med Max Manus er heldigvis også mulig å le av. Tidsskrift for Den norske legeforening forteller om hvor galt det har gått for legene på Medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i møte med talegjenkjenningsprogrammet.

  • Dr. Bård Kittang ble dr. Borer Tykktarm.
  • Ingvard Wilhelmsen ble hetende dr. Ingen Har Det Hele Ellingsen.
  • Kenneth Sandviknes er tolket som dr. Denne Tilstanden i Kneet.
  • Kjersti Pileberg fikk navnet dr. 60 Piller Bergen. Sjekk hele navnelisten