Prost Geir Sørebø i Ytre Sogn er blitt en populær mann i hele Norge, også blant sine prestekolleger. For nå ligger hans prekentekster for alle kalenderens røde dager på internett, med to ulike varianter til bruk hver helligdag. Stor interesse Geir Sørebøs prekentekster er blitt så innholdsrike at 250 personer søker på hans nettsted hver uke; etter teksten. Og der står den, klar til bruk.— Jeg vet av tilbakemeldinger at også mange prester søker på nettstedet mitt, for å hente inspirasjon og ideer til søndagens preken, sier Sørebø til Bergens Tidende. To forslag til hver søndag Og han skuffer ikke en eneste av årets 52 søndager og øvrige helligdager. For nå er prekeideene hans, eller meditasjonene som Sørebø mer beskjedent velger å kalle det, helt komplette. Det betyr to forslag til hver rød dag på kalenderen.- Jeg har nok lagt inn nærmere 150 meditasjoner, hver tilsvarende en A4-side på papir, på nettstedet mitt. Og det skal bli flere, og noen prekentekster må oppdateres og fornyes, sier han. Falt for fristelsen - Vet du om noen har falt for fristelsen til å ta en utskrift på papir med seg på prekestolen, etter f.eks. en travel uke som prest?- En prest har fortalt at han etter prekenen fikk spørsmålet om han ikke var helt frisk denne søndagen. Han måtte innrømme at han nok hadde holdt seg til min tekst, og tatt resten på sparket fra prekestolen. Kanskje kyrkjelyden merket det, undres Sørebø.Prosten i Ytre Sogn er den eneste i landet med en slik unik prekenliste på nettet.- Jeg tror ikke noen i hele Norden har noe liknende, sier Geir Sørebø fra prostikontoret i Lavik.