KRISTINE HOLMELID

Privatskolene som ble undersøkt, er kommersielle aktører som Bjørknes Privatgymnas, der elever får tilbud om å ta opp igjen fag for å forbedre karakterene.

— Privatskolene fungerer som en bakvei inn i høyere utdanning, sier professor Marianne Nordli Hansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Hun har analysert data fra Nasjonal utdanningsbase.

Studien gjelder i hovedsak studenter ved Universitetet i Bergen i perioden 1980-99 og ved Universitetet i Oslo 1980-95.

Den sterke konkurransen om studieplassene gjør at mange som vil bli leger, tar opp igjen fag eller tar hele videregående på privatskoler. De som gjør det har lavere karakterer enn elevene fra offentlige skoler. Og på legestudiet oppnår de fortsatt dårligere karakterer.

Sosial bakgrunn og kjønn hadde liten betydning for karakterene.