Det kommer frem i kvalitetsmeldingen for grunnskolen i Bergen, som behandles i bystyret i dag. Her står det rett ut at i hvert fall 16 skoler — ingen av dem nevnes med navn - har grunn til å undersøke nærmere omkring elevenes leseferdigheter og leseopplæringen som gis.

Leseferdighetene er målt i de nasjonale prøvene. Disse prøvene viser at det er stor forskjell på hvor godt elevene i Bergen lærer å lese.

— Foreløpig vet vi ikke sikkert om forskjellene er systematiske på den måten at samme skoler jevnlig får svake resultat, eller om variasjoner i elevgruppene fra år til år ligger bak. Noen resultat fra skoleåret 2003/2004 stilt mot resultat fra 2004/2005 tyder på at enkelte skoler har systematiske utslag, heter det i kvalitetsmeldingen.

Vil vite hvem det gjelder

— Alarmerende, synes Ruth Grung (Ap), som både vil vite hvilke 16 skoler dette gjelder, og hvilke tiltak de har tenkt å sette i verk. Da saken var oppe i komite for oppvekst foreslo hun at det ble satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en mer helhetlig og konkret kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen.

I flertallsvedtaket som Ap, H og FrP står bak, heter det blant annet at videre fremover skal indikatorer for læringsutbytte og andre relevante data presenteres på skolenivå. Alle skoler i Bergen skal jevnlig teste hvordan det står til med elevenes ferdigheter i norsk og matte. Videre skal byrådet ta ansvar for at det iverksettes målrettede tiltak overfor de 16 skolene som har over 25 prosent av elevene i bekymringsgruppen.