På fergekaiene i Kristiansand, Larvik, Sandefjord og Horten ble fredag alle utenlandske vogntog på vei fra fergene veivet til side for kontroll av hjulene. De kjøretøyene som ikke hadde med kjettinger eller ikke kunne få tak i slike, ble det gjort kort prosess med.

— Sjåførene er gitt gebyr for at ikke kjøretøyene er skodd riktig, de får inndratt dokumentene som sier at de har rett til å kjøre i Norge, og det blir bedt om garanti for at boten blir betalt. Denne garantien er det mottaker av bilens last som må stille, sier operasjonsleder Arne Arnesen ved Agder politidistrikt til NTB.

Også tungtransport som blir påtruffet på veiene blir stanset og kontrollert. For disse er reaksjonen den samme hvis sikkerheten ikke er tilfredsstillende.

— Når gebyret eller boten for manglende kjøredyktighet foreligger, blir vogntogene på kaiene beordret til å kjøre til en fil for avgang til utlandet. De får ikke bli i Norge. Det samme skjer med lastebiler som vi treffer på veiene. De blir geleidet av politiet til nærmeste kai som har fergeforbindelse med utlandet, sier Arnesen.

Også ved Skui på riksvei 7 i Bærum samlet veimyndighetene fredag langtransportbiler som man ønsket å saumfare ekstra med hensyn til mulighetene for å klatre veien opp til Sollihøgda.

Politiet har inntrykk av at til tross for at vogntoget kan tilhøre en speditør med lang erfaring med transport på Norge, mangler ofte sjåføren de mest grunnleggende kunnskaper om å kjøre i Norge vinterstid. Kontrollmannskapene bruker også relativt mye tid på å få forklart sjåfører hva med mener med uttrykket «kjetting», og hva det heter på sjåførens eget språk