Heller ikke elevene er fornøyde.

Dette kommer frem i en ny forskningsrapport som ble presentert i går. Til sammen har 1712 elever, 902 foreldre, 287 skoleansatte og 37 ansatte i spesialtjenestene besvart spørreskjema og deltatt i samtaler med forskerne bak undersøkelsen.

På bakgrunn av undersøkelsen vurderer Læringssenteret hvordan de bedre kan legge til rette for et samarbeid. Dette er første gang samarbeidet mellom hjemmet og den videregående skolen er undersøkt. Tilsvarende undersøkelser fra grunnskolen viser at samarbeidet fungerer bedre der. Foreldrene til elever i videregående føler de får lite informasjon fra skolen, svært få forteller om hyppig dialog med lærerne, og enda færre foreldre opplever at de har innflytelse i skolen. Også elevene ønsker et tettere samarbeid.

Foreldre synes samarbeidet med skolen er dårligere enn det lærerne gir uttrykk for at det er. Men kun en av fem foreldre har selv tatt initiativ til kontakt med skolen. Blant klassestyrerne som deltok i undersøkelsen har 17 prosent ikke holdt foreldremøter, mens 40 prosent ikke har arrangert konferansetimer høsten 2002.