I rushet fredag ettermiddag ble det registrert høye verdier av svevestøv på Danmarks plass. Som en konsekvens av dette har kommunen bedt Statens vegvesen om å vaske veiene fredag kveld.

Det skriver kommunen på sine nettsider. De viser deretter til at vasking av gatene skal gi effekt når det er høy forurensing av svevestøv.

Binder støv

«Gaterengjøringen gjennomføres på kveldstid av trafikksikkerhetsmessige grunner.

Rengjøringen skjer i form av at man tilfører vann til støvet og koster det opp.

Ved temperaturer under seks minusgrader bruker man magnesiumklorid for å binde støvet, slik at det ikke virvles»

Helseråd

Personer med kroniske luftveislidelser oppfordres til å følge helserådene fra kommunen. De kan du lese i sin helhet her

En kort oppsummering:

  • Voksne og barn med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer har en betydelig risiko for en forverring av sine plager. De rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de forurensede områdene av byen. Dette gjelder også svevestøv.
  • Alle vil kunne oppleve irritasjonssymptomer når de blir eksponert for høye forurensingsnivåer der de bor eller oppholder seg. Slik plagethet er ubehagelig, men ikke farlig.
  • Allergikere vil kunne oppleve kraftigere symptomer fra luftveiene. Avhengig av reaksjon, bør også de unngå å oppholde seg utendørs.
  • Bruk av støvmaske vil bare gi begrenset beskyttelse. Den kan beskytte mot svevestøv, men ikke mot NO2, som er en gass.
  • Jonas-masken, som anbefales for astmatikere, beskytter mot innånding av kaldluft, ikke mot forurensing.