Lovendringen har lenge vært varslet, og i dag la samferdselsdepartementet den ut på sine egne nettsider.

— Regjeringen foreslår en lovendring som vil gi byområdene et virkemiddel som raskt kan settes i verk for å få ned forurensingen fra biltrafikken når dette er helt nødvendig av hensyn til folk sin helse, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, i en uttalelse på nettsidene.

— Dette er en hjemmel som gir kommunene anledning til å ta i bruk tidsdifferensierte bompenger i akutte situasjoner, sier politisk rådgiver Sigrid Brattebø Handegard til bt.no.

Effektivt virkemiddel

Hun forteller at hjemmelen blir aktuell på dager hvor luftkvaliteten er på et nivå som er helseskadelig. Kommunen og fylkeskommunen bestemmer når de vil sette det vi verk.

— Samferdselsdepartementet skal bestemme hvor høy man kan sette prisen. Dette er et verktøy som man raskt og effektivt kan sette i verk for å spre trafikken og bedre byluften, sier hun.

Tom Skauge (SV), medlem i samferdselsutvalget i fylkeskommunen, mener forslaget er bra.

— Dette er enda et virkemiddel som er mulig å ta i bruk når folks helse står i fare.

Tvilende

- Tror du dette vil bli benyttet i Bergen?

— Om du spør om jeg mener det bør brukes, så mener jeg dette bør være med i verktøykassen. De overskridelsene vi har hatt, kan vi ikke leve med. Om du spør om jeg tror dagens byråd tar dette i bruk, så er jeg mer i tvil. Men jeg tror uansett at økonomiske virkemidler for å få ned trafikken vil bli tatt i bruk innen få år.

Venstres Julie Andersland mener de nye reglene er den siste spikeren i kisten for byrådets køprismotstand.

— Nye målinger i Loddefjord og på Nesttun viser at luftkvaliteten blir stadig dårligere. Enigheten blant forskerne om at rushtidsdifferensiering er et godt virkemiddel er økende. Og nå er alle statlige hindringer ryddet av veien. Byrådet har mistet alle argumentene mot køprising. Det eneste de står igjen med, er at det er upopulært blant noen av velgerne deres. Det er en ganske feig holdning fra Monica Mæland.

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier de er klar over at dette blir lov.

— Vi har støttet flere verktøy til bruk på akutte dager. Det blir en konkret vurdering i den enkelte situasjon hva som gjøres. Vi har lansert permanent miljødifferensiering der de som forurenser mye betaler mest, som et tiltak vi mener har større effekt for å varig bedre luftkvaliteten, sier hun.

Hva synes du om forslaget fra regjeringen? Diskuter under!