Mattilsynet hadde kontroll på Fisketorget 5. juni i år. De ga tre torghandlere pålegg om utbedringer.

Alt på stell

— Av de syv som ble kontrollert, fikk tre pålegg. For flertallet av de kontrollerte var altså resultatet greit, sier Margrethe Wold, fungerende seksjonsleder ved Mattilsynet – Distriktskontoret Bergen og omland.

De fire som har alt på stell er Tom Rørnes Fisketorget AS, Hildegunn på Torget AS, Fjellskål på Fisketorget AS og Arnfinn Djukastein AS. Mattilsynet er fornøyd og konkluderer: «Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpekning av plikt eller varsel om vedtak» .

Dårlig håndhygiene

Hun er likevel ikke fornøyd med at de både fant manglende oppvaskfasiliteter og for dårlig tilrettelegging for god håndhygiene hos tre av fiskehandlerne.

For Husebø på Torget AS påpeker Mattilsynet mangler vedrørende håndhygiene. Det er ikke håndvask tilgjengelig i utsalgsdiskene, heller ikke dispenser for hånddesinfeksjon. Spiseklare varer lå på kjøl i utsalgsdelen, uten at det var mulig å sjekke temperaturen.

— Ingen av disse kravene er nye. Når det gjelder Husebø, påviste vi de samme manglene med håndhygienen også i mai i fjor. Det føles litt unødvendig at vi må påpeke de samme tingene om og om igjen. Vi har en god dialog med aktørene på Fisketorget. Men vi kommer nok ikke til å slutte med å gå på tilsyn der, for å si det sånn, sier Wold.

For Roselund Delikatesse AS , påpeker Mattilsynet mellom annet mangler vedrørende håndvask og håndhygiene. De har ikke håndvask, eller dispenser for desinfeksjonsmiddel ved salgsenhetene. Det er kun håndvask i salgsvognen.

Scampi i oppvaskkummen

For Åge Sørensen Torghandel AS påpeker Mattilsynet flere forhold. Oppvaskmaskinen virket ikke, og en kum ble brukt både til oppvask og matkum. Da folkene fra tilsynet var lå det scampi til tining i oppvaskkummen. De fikk opplyst at kummen var desinfisert og rengjort før den ble brukt som matkum.

i sin rapport skriver Mattilsynet: «Bruk av samme vask til oppvask og som matkum, kan medføre fare for overføring av ulike typer forurensning (som for eksempel kjemikalier og fremmedlegemer) og sykdomsfremkallende mikroorganismer i matvarer».

Fiskehandleren pålegges å reparere oppvaskmaskin innen 3. juli.

Til ba.no sier Åge Sørensen: - Vi kommer oss til å rette oss etter Mattilsynets pålegg, og fikse oppvaskmaskinen. Den er ikke i orden ennå, men vi venter på rørlegger. Når det gjelder scampi i kummen, ble det bare gjort midlertidig. Vi desinfiserte kummen med klor før vi la scampi oppi.

Varsler flere kontroller

Denne gangen var det matsikkerheten Mattilsynet så på, spesielt for spiseklare produkter.

Wold varsler at de også vil se på forholdene ved oppbevaring av levende fisk og skalldyr fremover. Det samme gjelder merking og sporbarhet på fersk fisk.

Har du en mening om forholdene på Fisketorget?