For kort tid siden etterlyste vi to dåpsbarn og mødrene deres. To våkne søstre, Turid Hantveit og Bjørg Oddrun Ølmheim, (begge født Heggstad) gjenkjente de to ukjente dåpsbarna og deres mødre. Begge de to dåpsbarna gikk i klasse med Bjørg Oddrun.

Til venstre på bildet står Astrid Mo f. Otterstad (1911-1996) med dåpsbarnet Arthur Gunnar Mo. Astrid var gift med Jakob Mo (1904-1988) og bodde på Breistein. Arthur er senere flyttet til Bodø.

I midten står Aslaug Kristina Eikefet f. Haukås (1914-1950) med datteren Helga Reidun. Aslaug Kristina var gift med Gunnar Eikefet (1913-2003). Helga Reidun heter i dag Wallmann og er bosatt i USA. Hun er kusinen til søstrene Turid og Bjørg Oddrun.

Det tredje dåpsbarnet visste vi var Lilli Margrethe Johannessen f. Hansen. Hun er datter av Magnus Hansen og Lovise f.Hausvik. Lilli Margrethe er den som har lånt oss bildet.

I tillegg til søstrene Turid og Bjørg Oddrun, har Johan Ludvig Kvamme bidratt med opplysninger.

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra høsten.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Tertnes

Besøk Åsane Historielag

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Høyhus ved Åstvedtvågen

Samler Åsane i bilder

Kjenner du Åsane? (Quiz om steder og stedsnavn i Åsane)