Et av medlemmene i Åsane Historielag, Lilli Margrethe Johannessen f. Hansen, har lånt oss et bilde fra dåpsdagen sin. Bildet viser tre damer med hvert sitt dåpsbarn på armen. Foreldrene til Lilli Margrethe het Magnus Hansen og Lovise f. Hausvik. Ekteparet Magnus Hansen (1911-1981) og konen Lovise f. Hausvik (1915-1999) hadde disse barna sammen: Berny f. 1938, Arne f. 1940, Lilli Margrethe f. 1945 og Wenche Irene f. 1949.

Familien Hansen leide det gamle huset til skipsreder Adolf Andersen og konen Susanne på Tertnes, dvs. bruksnummer 17 Lien under Tertnes. Det nye huset til Adolf Andersen var den herskapelige villaen i Åstvedtvågen, som ble revet i forbindelse med byggingen av høyblokkene i Vågslia . Lilli Margrethe ble døpt i Åsane kirke den 21. mai 1945. Til høyre på bildet ser vi Lilli Margrethes mor Lovise i bunad og med ”kvithue/skaut” på hodet. Datteren forteller at dette hodeplagget var lånt av nabo Kristine Tertnes til den store dagen. Kristine Tertnes bodde på bruksnummer 4, Mjåtvedt-bruket, omtrent der Tertnes Kro er i dag. Samme dag ble det i alle fall døpt to barn til i Åsane kirke, men vi vet ikke navn på foreldre og barn. Hvem er de to andre damene på bildet med dåpsbarn på armen? Kjenner du dem igjen? Hvem ble døpt?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra høsten.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Tertnes

Besøk Åsane Historielag

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Høyhus ved Åstvedtvågen

Samler Åsane i bilder

Kjenner du Åsane? (Quiz om steder og stedsnavn i Åsane)