Ingeniører går i september i gang med å reise brua over den travle motorveien mellom Odense og Svendborg, skrev avisen søndag. Ingen vet ennå om den utryddingstruede hasselmusen, eller for den saks skyld andre dyrearter, vil benytte seg av brutilbudet.

– Slike såkalte faunaoverganger er spennende og har mange interessante sider. Mange dyr blir overkjørt hvis de er nødt til å krysse selve veibanen, og samtidig ser vi at dyrene velger faunapassasjer der slike fins, sier Ole Kirk i Vejdirektoratet i København.

Biologen Elsemarie Kragh Nielsen ved Danmarks Miljøundersøgelser er ifølge Jyllands-Posten i full gang med å studere resultatene av to tidligere bruprosjekter av samme type. De to bruene står ved Jyske Ås nord på Jylland og ved Lillering litt utenfor byen Århus.

Hasselmus er en liten gnagerart med okergul pels og hvitt bryst, som vanligvis er fra 13 til 19 centimeter lange, halen medregnet. Arten forekommer ikke i Norge, men fins i Danmark og de sørlige delene av Sverige.