15 danske krematorium ønsker å sende overskuddsvarme inn i de lokale fjernvarmesystemene.

Fra 2011 kommer nye regler i Danmark for rensing av røyken fra disse spesielle ovnene.

Tannfyllingene

Dioksiner og kvikksølv skal ikke slippes ut og må fjernes fra røyken. Gamle tannfyllinger inneholder store mengder kvikksølv. Rensingen medfører at røyken må kjøles ned med vann fra omtrent 800 grader til 180 grader.

Det er denne overskuddsvarmen krematoriene ønsker å bruke, ifølge tidsskriftet The Economist.

Imens i Bergen

Krematoriet på Møllendal i Bergen bygges om i disse dager. Kirkevergen har frist til 1. oktober 2010 med å få på plass nye ovner og renseanlegg som tilfredsstiller nye regler.

Kvikksølv fra bergenske tannfyllinger skal renses ut av røyken også her.

– Vi diskuterte bruk av varmen fra krematoriet, sier Lisbeth Thorsheim, rådgivningsleder i Bergen kirkelige fellesråd.

– Det er to-tre år siden dette var oppe. Men det er fremdeles en interessant tanke å gjenbruke varmen, i alle fall i eget hus.

Ømtålig tema

– Både etiske betraktninger og hensynet til folks følelser avgjorde at vi ikke sender varmen inn på fjernvarmenettet. Men vi kan enda bestemme oss for å gjenvinne varmen internt, sier Thorsheim.

– Men blir det ikke litt rart å sitte i et gravkapell som er oppvarmet av krematoriedriften?

– Jo, vi skjønner at dette er et ømtålig tema og at folk kan reagere.

– Personlig skulle jeg ønske at alle hadde et nærere forhold til dette slik at det ble lettere å snakke om.

Dansk etikk

Den Internasjonale Krematorium-Føderasjonen, en lobbygruppe i Haag, har frarådd kommersialisering av virksomheten.

Men det danske etikkrådet har ikke funnet noen grunn til å stoppe bruken av overskuddsvarme.

Men rådet mener det ville være både galt og uetisk å brenne bestemor for å holde varmen, ifølge det britiske tidsskriftet.

Hoften til bestemor

Danskene har drevet gjenvinning også på en annen måte. I flere år er metall gjenvunnet fra de 40 000 danskene som hvert år bisettes.

Siden 2005 er nesten 5000 kilo metall fra proteser, hofter og knær solgt til en hollandsk skraphandler.

Bare gulltenner blir lagt i urnen sammen med asken, forteller Formann i Danske Krematoriers Landsforening, Allan Vest til Danmarks Radio på nettet.

Protese til evig hvile

Metall bergenserne måtte ha i kroppen havner slett ikke på skraphaugen som i Danmark.

Paul Marhaug hos kirkevergen har ansvar for krematoriene:

– Proteser og andre saker av metall som ikke blir brent i ovnen, blir lagt i en egen beholder, forteller han.

– Denne blir satt ned i bunnen av andre kistegraver.

Miljøvennlig eller ømtålig? Hva synes du om bruk av krematorievarme?