I det øyeblikk tenningsnøkkelen vris om, oppstår det noe som kan kalles hat mot andre bilister, skrev Jyllands-Posten onsdag. En internasjonal meningsmåling viser at danskene er det folk i Europa som blinker mest og hissigst med billysene.

— En fyr kjørte på landeveien og ble forbikjørt av en annen bilist. Det førte til at de to lå og plaget hverandre et stykke. Da de kom til et lyskryss, blokkerte den ene for den andre slik at de kolliderte, forteller direktør i det danske trafikksikkerhetsrådet René la Cour Sell.

— Så hoppet begge to ut av bilene sine. De var klare til å banke hverandre opp. Men det ble ikke noe slagsmål, da det viste seg at de to var far og sønn, forteller la Cour Sell, som har fått historien fra den ene av de to bilistene, en overlege ved et stort dansk sykehus.

Han beskriver ifølge Jyllands-Posten danskenes oppførsel i trafikken som «dyrisk». Og René la Cour Sell tilføyer at han ikke bare er ute etter å kritisere andre, for han kjenner igjen seg selv i bildet av den aggressive danske bilist.

Sjekk våre trafikkamera!