Utfordringsrett kalles denne danske vrien på privatisering av kommunale tjenester.

Bergen Høyre går til valg med et forslag om å innføre ordningen i Bergen — helst før Stortinget trer det nedover samtlige norske kommuner.

Budsjettflertallet i Stortinget har pålagt regjeringen å utrede alternative modeller for å øke konkurransen i kommunene. Den danske «utfordringsretten» er ett alternativ.

Utfordringsretten regnes som en forklaring på at 6,7 prosent av tjenesteproduksjonen i offentlig sektor i Danmark er konkurranseutsatt. Det tilsvarende norske tallet er 2,2 i følge en oversikt fra Servicebedriftenes Landsforbund.

Nabobedriften

Dag Håkon Myrdal, politisk nestformann i Bergen Høyre, har ledet programarbeidet. Overfor BT gir han flere eksempler på hvordan utfordringsretten kan virke i praksis.

— I stedet for å vente på at kommunen kanskje legger renhold av samtlige skoler ut på anbud, kan en liten bedrift med en skole som nærmeste nabo legge inn tilbud på renhold av akkurat denne skolen. Hvis bedriften dokumenterer at de kan gjøre jobben bedre og billigere, skal de få den kontrakten, sier Myrdal.

— Hva når neste tilbyder melder seg et halvt år seinere?

— Her må vi gå noen runder for å avklare dette med kontraktslengde og andre detaljer. Kanskje må det lovendringer til. Vi ønsker uansett å innføre dette som prinsipp så snart det lar seg gjøre.

Vannskille

I spørsmålet om privatisering går det en markert skillelinje mellom Ap og Høyre i Bergen. Aps sier nei både til konkurranseutsetting av primæroppgaver og nei til salg av flere kommunale bedrifter.

Høyre vil ikke skjerme noen deler av den kommunale tjenesteytingen fra konkurranse. Bare det som handler om kommunal forvaltning - som byggesaksbehandling – skal være unntatt, understreker Myrdal.

Vokter bybanen

Når det gjelder bybanen har programkomiteen tatt konsekvensen av at bybanen inngår i det allerede vedtatte Bergensprogrammet. Derfor er bybanen på plass i Høyres program.

— Vår oppgave i neste periode blir å påse at kommunen ikke må dekke bybanens driftsunderskudd. Det er en reell fare for at bybanen sluker så mye, at det ikke blir penger igjen til kollektivtilbudet i andre bydeler, sier Myrdal og legger til:

— Jeg er dessuten skeptisk til at bybanekontoret tar viktige prinsippielle valg for bybanen uten debatt om hvilken bane vi skal ha. Det er ikke naturgitt at Bergen må satse på må kjøpe store togsett med plass til 200 passasjerer, når andre europeiske byer satser på små, fleksible ubetjente togsett, sier Myrdal.