Da pensjonisten Erik Johannesen fikk høre om de høye stryktallene, satte han seg ned for å undersøke om eksamensoppgavene var blitt vanskeligere. De var de ikke, snarere tvert imot, skrev København-avisen Politiken tirsdag.

— Man har gjort oppgavene mye lettere, nivået har falt voldsomt siden 1985. Den gang kunne man forlange at elevene skulle finne ut hva sju i tredje potens var, eller regne ut (A+B)*2, sier Johannesen.

Den pensjonerte lærebokforfatteren har sammenlignet avgangsprøvene i matte fra 1985, 1990, 1995, 2000 og 2005, og mener at avgangsprøven på niende trinn nå ligger på sjuende trinns nivå i forhold til 1985.

– Vi har falt for langt, i en tid da man snakker om å reise til Mars og jeg vet ikke hva, sier han.

Tre lærerrepresentanter Politiken har snakket med, mener Erik Johannesen skyter langt over målet med sin kritikk. Fra 1993 gikk grunnskolen over til et nytt pensum i matematikk, som er vanskeligere og ikke lettere, og derfor holder ikke sammenligningen, blir det sagt.