Jyllands-Postens Århus-redaksjon har sendt medarbeidere til Göteborg og Bergen for å se om Danmarks nummer to-by har noe å lære av tilsvarende byer i sine skandinaviske naboland. Og det har de, mener journalistene.

— Målrettet satsing

Avisens utsendte har merket seg at det er noe kronglete, eller sagt rett ut «vanskelig for bilister å komme frem i de sentrale deler av Bergen», men det er fordi «nordmennene bevisst har gjort kjørebanen smal og ensrettet trafikken for å få bilene ut av byen», konkluderer Jyllands-Posten i en lederartikkel i dagens avis med tittelen «Et lærestykke».

Men ikke nok med det. I Bergen har nemlig politikerne også valgt å «satse målrettet på kollektivtrafikk. Vel å merke en kollektivtrafikk som virker», lyder den danske hyllest. Økt antall avganger og frysing av prisen er forklaringen på kollektivtrafikksuksessen, mener Jyllands-Posten, som også omtaler bybanen i meget rosende ordelag.

Bybane-skryt

For Bergen har nemlig «gått et skritt videre i den retningen Århus drømmer om å bevege seg», som det heter. «Men hvor sporvogner i Århus mest ligner luftspeilinger, er det bestemt at sporvogner om ikke lenge kjører i Bergen fordi behovet er oppstått som følge av den overordnete utvikling i bykjernen».

Men det er ikke den store, veloverveide og gjennomtenkte kolletivsatsingen i Bergen som får skryt. Også boligbyggepolitikken her vest er framifrå, mener danskene. Det er særlig bygging av boliger ved «havnefronten» som trekkes frem.

- Lær av Bergen

«Bergen vil handle mens interessen er der», derfor har ikke prosjektene «strandet på planlegging og nye høringer. Forretningsgangen er effektiv når prosjektene er godkjent», skriver Jyllands-Posten. «Det kunne det politiske system i Århus kanskje lære litt av» konkluderer danskene.

Faksimile: Jyllands-Posten