— Jeg hadde hørt rykter om at det har vært hval i Møvik på Sotra en ukes tid. Jeg dro derfor ut onsdag etter jobb for å se om de ville dukke opp. Flere var ute i samme ærend, forteller Torbjørn Bjelland til bt.no.

Gruppen ventet i en halvtime før det skjedde noe. Så - ved 16-tiden - dukket det opp en hval.

Svært nær land

  • Vi skjønte etter hvert at det ikke var vågehvalen , som bt.no har skrevet om tidligere, men en nebbhval. Den kom nærmere og nærmere og plasserte seg fem-seks meter fra oss. Den lå mest rolig i overflaten, men kunne plutselig dukke under, komme opp igjen og blåse ut. Det var vel showet, sier Bjelland.

Etter rundt 15 minutter forsvant dyret ned i dypet.

Andelignende nebb

Ja, det er utvilsomt en nebbhval, sier Nils Øien etter å ha studert bildene. Han er havforsker og jobber i faggruppen for sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet.

— Nebbhval en sjelden gjest på våre kanter. Det er en dypvannsart som man kan finne i områdene fra Spitsbergen til Bjørnøya og Jan Mayen, sier Øien.

Hovedgrunnen til at nebbhvalen sjelden er å se se på våre kanter, er at den har helt andre vandringsveier.

— Vi antar at den lever i Atlanteren og sommerstid trekker inn til Jan Mayen via islandske farvann, sier Øien.

Frem til slutten av 1970-årene ble det drevet en viss form for fangst på nebbhvalen.

— Nebbhvalen inngikk i den såkalte småhvalkvartetten sammen med vågehval, grindhval og spekkhogger.

Nebbhvalen er en dypvannsdykker. På jakt etter favorittmaten blekksprut kan den ta seg ned til over 1000 meters dyp.

Den blir normalt mellom seks og ni meter lang og kan veie opp mot 7500 kilo. Hannene kan bli opp mot 25 prosent større enn hunnene. Nebbhvalen har høy melonformet panne og et karakteristisk andelignende eller definlignende nebb

Gjør hvalen seg best i sjøen eller på middagsbordet? Si din mening!

FOTO: Torbjørn Bjelland.
FOTO: Torbjørn Bjelland.