TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bergens-tidende.no

– Vi setter dannelsen på dagsorden. Den er noe mer enn gode manerer og sosiale kjøreregler. Det handler om fellesskap og solidaritet, etisk refleksjon og samfunnsånd, sa Lærerforbundets leder Anders Folkestad da han i dag ønsket 250 deltagere fra hele landet velkommen til den tre dager lange konferansen «Dannelse – til gagns menneske».

Vår tid ha en tendens til å forveksle informasjon med kunnskap. Informasjonsmengden er uendelig, bare et tastetrykk unna. Kunnskapen krever derimot bearbeiding, refleksjon og kritisk vurdering påpekte Folkestad og mente kunnskap og dannesle er motvekt til flimmersamfunnets uendelige informasjonsstrøm.

Drapet av den 15 år gamle gutten i Oslo har gjort konferansens tema svært aktuelt. Anders Folkestad pekte på at det kan tyde på at dannelsesidealet er under forvitring. Men når 40.000 mennesker i Oslo og mange tusen over hele landet stiller i markering mot rasisme, fremmedfrykt og ukultur er det likevel tegn på at dannelsesidealet er i live. Her er grunnlag for framtidstro og optimisme sa han.

– Livet gjennom blir vi sårbare på alle plan. Hvert menneske har en dobbelt rolle som menneske og medmenneske. Hvert enkelte menneske er enestående. Nestekjærlighet handler om å aldri tåle urett selv om den ikke rammer oss selv, påpekte Hanne Sophie Greve, dommer i menneskerettighets-domstolen i Haag.