Klokken 05.30 i morges, ble avkjørselen til Michael Krohns gate for biler fra sør stengt. Klokken 08.00 fløy bt.no over områd

På forhånd fryktet Bybanekontoret at veistengingen kombinert med skolestart kunne føre til kaos og ulykker.

For mye filkjøring

Bybanedirektør Rune Haugsdal har tilbrakt mye av morgenen med å observere trafikken på Danmarks plass. Han mener at det meste gikk bra, men at enkelte forhold må bedres.

– Det gjelder blant annet trafikken sørfra mot Danmarks plass. Der må vi få bilistene til å bruke de to kjørefeltene til venstre. Feltet som tidligere gikk mot Michael Krohns gate går nå rett frem, men det hadde ikke alle fått med seg. Nå ble det for mye fletting og filkjøring, sier han.

I samarbeid med Statens vegvesen vil man derfor justere skiltingen for å gjøre det tydeligere hvilke felt som går til sentrum.

Stor trafikk

Det er fortsatt stor trafikk fra Michael Krohns gate inn på Danmarksplass. Bybanen oppfordrer folk til å å bruke Puddefjordsbroen og Nygårdstunnelen hvis de kan.

Dessuten merket Haugsdal seg at det det var lange køer i Bjørnsons gate, som inntil videre fungerer som omkjøringsgate for Ibsens gate.

– Trafikken fra Bjørnsons gate har kort sekvens i trafikklysene. Her kan det være aktuelt å justere trafikklysene litt for å slippe inn flere biler, sier Haugsdal.

-Forbausende bra

Heller ikke politiet mener at det har vært mer trafikkproblemer enn normalt mandag morgen.

Jan Gunnar Bøe, seksjonssjef på trafikkseksjon ved Bergen sentrum politistasjon

– Det har gått forbausende bra, vi var redde for at det skulle bli kaos under omlegging, sier Jan Gunnar Bøe, seksjonssjef på trafikkseksjon ved Bergen sentrum politistasjon.

– Det kan godt være at folk er redd for å ta i bruk bilen og heller velger kollektivt i dag. Faren for at trafikken øker utover uken er nok tilstede, sier Bøe.

Plages du av veistengingene? Legg inn dine kommentarer under!