ATLE ANDERSSON

Firmaet Beredt AS leverte billigste anbudet, som var 667.000 kroner lavere enn tilbudet fra kommunens eget kjøkken. Dermed sparer Os kommune 2,7 millioner kroner over avtaleperioden på fire år. Det kom inn fire tilbud i anbudsprosessen.

Ordfører Terje Søviknes, som er pådriver for økt konkurranseutsetting av offentlige tjenester, er naturlig nok fornøyd med utfallet av anbudskonkurransen.

— Kommunen sitter igjen med 2,7 millioner kroner som kan brukes til andre gode formål, sier han. Ifølge Søviknes skal kvaliteten på kjøkkendriften videreføres.

— Hva skjer med de kommunalt kjøkkenansatte?

— De er sikret jobb i Beredt AS, men er ikke automatisk garantert å få fortsette på Luranetunet. Beredt AS driver kjøkkentjenester flere steder i Bergens-området, sier Søviknes.

Ordføreren understreker at beboerne på Luranetunet fortsatt skal få mat fra institusjonens eget kjøkken.

Vedtaket om konkurranseutsetting ble klubbet igjennom mot to stemmer (Ap).

Anbudsvinneren er en del av Beredt Gruppen, som harHordaland fylkeskommune som hovedaksjonær.