— Vi leste brevet med vantro, sier rektor Lars Johan Danielsen til bt.no

Brevet fra Utdanningsdirektoratet ble mottatt like over nyttår.

— Her blir vi informert om at tilbudet må opphøre i løpet av året. Begrunnelsen er at tilbudet ikke er forenlig med friskoleloven, sier Danielsen.

Siden 1989 har tilsammen 450 elever ved Danielsen videregående gått andre trinn på videregående ved Hillcrest Lutheran Academy i Minnesota. De har fortsatt i tredje etter returen til Bergen.

Når departementet trekker statsstøtten på 40.000 – 50.000 kroner per elev, blir det umulig å opprettholde tilbudet

— Dette har vært et pionerprosjekt som departementet støttet og applauderte da det ble iverksatt. Siden har det vært en stor suksess. I år har vi for eksempel 49 søkere inne til de 30 plassene. Så det er ikke til å tro at de vil fjerne dette med et pennestrøk.

— Hva gjør dere for å få departementet til å snu?

— Vi har bedt med et møte med den politiske ledelsen i kunnskapsdepartementet. Det har vi fått innvilget torsdag. Hvis ikke dette nytter, får vi ta det opp med politikerne. Jeg tror aldri dette var deres intensjon da loven ble vedtatt.

VANTRO: Rektor Lars Johan Danielsen nekter å gi opp kampen for Hillcrest-samarbeidet.