RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bergens-tidende.noKvinnelige prester kan dermed spare seg å skrive søknad. Dahl sier at skolen har sin plass innenfor den konservative delen av norsk kristenliv. Derfor er det verken naturlig eller aktuelt å ansette en kvinne i prestestillingen. Presten skal i første rekke arbeide blant de ca. 500 elevene ved den videregående delen av Danielsen skole. Ifølge Dahl har man allerede registrert stor interesse for stillingen.— Tidligere har en lagssekretær drevet det kristne skolelaget sammen med elevene. Men nå mener vi å ha mange nok oppgaver som gjør det naturlig å knytte til oss en prest. Mellom 40 og 50 prosent av stillingen skal gå med til kristendomsundervisning. I tillegg vil han få oppgaver knyttet til skolelaget, regelmessige skolegudstjenester, månedlige temamøter med elevene og sjelesorg. Vi ønsker å ha en prest elevene kan bruke som sin fortrolige samtalepartner og sjelesørger når det er behov for dette, sier Arne Dahl.