Kontrakten omfatter overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolering og stillas, og har en varighet på ni år inkludert opsjoner.

— Kontrakten har en antatt sysselsetting på gjennomsnittlig 65 personer og en årlig verdi på 50 millioner kroner. Med opsjoner tilsvarer dette en kontraktsverdi på rundt 450 millioner kroner, sier Roger Kjeilen i D& F Group til Bergens Tidende.

D&F Group har vunnet kontrakten i skarp konkurranse med andre aktører. Den nye kontrakten har tidligere vært delt på tre forskjellige firmaer. D&F har hatt en kontrakt som har sysselsatt ca. 20 personer.

— Firmaene som har vært inne på de andre delene av den nye kontrakten er ikke fra Hordaland, så vi regner med at vi må foreta en betydelig nyansettelse, sier Kjeilen.

— Vi ser på Statoils tillit som anerkjennelse for kvalitet og gjennomføring av tidligere flerfaglige oppdrag på Mongstad, samt bedriftens satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier Kjeilen.

— D&F Group baserer sin konkurranseevne på kompetansebygging istedenfor sosial dumping. Bedriften er allerede i dag landets største lærlingbedrift innen sine fag, og Mongstad-kontrakten sikrer ytterligere 5 lærlingplasser i D&F Group, sier Kjeilen som er glad for at bedrifter som Statoil er med på å sikre norsk leverandørindustri med langsiktig satsing og fokus på kompetansehevning og samfunnsansvar.